ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2011-06-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.46.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Nr aktu prawnego
0007.42.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Nr aktu prawnego
0007.38.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.37.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.36.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2011-05-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
0007.34.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2011-03-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.31.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie umiejscowienia Straży Miejskiej w Kargowej oraz uchylenia uchwały
Nr aktu prawnego
IV/16/10
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
IV/14/10
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
IV/13/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji