ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kargowa
Nr aktu prawnego
XXXVI/238/10
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
XXXVI/233/10
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Nr aktu prawnego
XXXVI/232/10
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w użytkowanie sołectwom Gminy Kargowa nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich
Nr aktu prawnego
XXXV/228/10
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXXV/224/10
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Nr aktu prawnego
XXXV/223/10
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXXV/222/10
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
XXXV/221/10
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2010-10-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXV/220/10
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2003-02-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
IV/12/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji