ˆ

Akty prawa miejscowego

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2003-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
IX/48/03
Status
Uchylony
Lp: 112
Data podjęcia
2003-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej i administracyjnej.
Nr aktu prawnego
IX/49/03
Status
Uchylony
Lp: 113
Data podjęcia
2003-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
IX/50/03
Status
Uchylony
Lp: 114
Data podjęcia
2003-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa.
Nr aktu prawnego
IX/51/03
Status
Uchylony
Lp: 115
Data podjęcia
2003-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy
Nr aktu prawnego
IX/56/03
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2004-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego
Nr aktu prawnego
X/59/04
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2004-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.
Nr aktu prawnego
X/60/04
Status
Uchylony
Lp: 118
Data podjęcia
2004-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty administracyjnej
Nr aktu prawnego
X/63/04
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2004-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003r.
Nr aktu prawnego
X/65/04
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2004-07-01
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy.
Nr aktu prawnego
XIII/79/04
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji