ˆ

Akty prawa miejscowego

Szczegóły informacji

XX/123/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/05

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-05-13

Data podjęcia/podpisania: 2005-02-15

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2005-05-13

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2005 nr 19 pozycja 367, opublikowano dnia: 2005-04-28

Tytuł aktu:

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Treść:

Uchwała Nr XX/ 123/05
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 15 lutego 2005 r
 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. 1.Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zielonogórskiego zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym , położone w mieście Kargowa, do kategorii dróg gminnych:
1/ droga gminna stanowiąca działkę nr 139/12 o pow. 0,1996 ha
2/ droga gminna stanowiąca działkę nr 1324/5 o pow. 1,7200 ha
3/ droga gminna stanowiąca działkę nr 128 o pow. 0,3345 ha
2. Drogi gminne , o których mowa w ust. 1 oznaczone zostały na załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

                                                                           Przewodnicząca
                                                                             Rady Miejskiej
                                                                          mgr Henryka Kamińczak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-04 09:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-04 09:39:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-04 09:40:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1830 raz(y)