ˆ

Akty prawa miejscowego

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2013-08-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk w Smolnie Wielkim.
Nr aktu prawnego
0007.259.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
0007.250.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2013-05-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
0007.242.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
0007.236.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn.
Nr aktu prawnego
0007.232.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
0007.229.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kargowa przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr aktu prawnego
0007.228.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
0007.225.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej.
Nr aktu prawnego
0007.224.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
Nr aktu prawnego
0007.223.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji