ˆ

Rok 2006

Szczegóły informacji

Uchwała Nr IV/19/06

Informacja ogłoszona dnia 2006-12-21 14:31:19 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Burmistrzowi Kargowej miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne pojazdem prywatnym na terenie Gminy Kargowa.
2. Wysokość limitu ustala się na 250 km miesięcznie.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kargowej do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Radą Miejską w Kargowej a Burmistrzem Kargowej i podpisywania dokumentów związanych z rozliczaniem oraz zwrotem kosztów używania pojazdu niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-21 09:58:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-21 14:31:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2006-12-21 14:31:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2758 raz(y)