ˆ

Rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała Nr V/24/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-02-13 14:52:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie. art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ § 15 uchwały Nr XXVII/158/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa /Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 20, poz.454/ uchwala się , co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chwalim.

§ 2. Burmistrz Kargowej zapewnieni techniczno –organizacyjną obsługę zebrania wiejskiego związanego z przeprowadzeniem wyborów, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa.

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                              mgr Józef Dżumbelak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-02-12 10:46:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-02-13 14:52:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-02-13 14:52:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1683 raz(y)