ˆ

Rok 2007

Szczegóły informacji

Uchwała Nr X/61/07

Informacja ogłoszona dnia 2007-07-09 14:17:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/61/07 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz.1591. z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy stanowiącej drogę publiczną, położoną w mieście Kargowa, oznaczoną geodezyjnie działkami nr 1393, 1391, 358 określoną zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, ul. Paukszty

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXIV/202/06 z dnia 2 października 2006 r w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa /Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 98 poz.1823/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                          mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-07-09 10:24:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-07-09 14:17:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-07-09 14:17:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1625 raz(y)