ˆ

Rok 2008

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XX/137/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-11-28 14:57:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/137/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kargowej dotyczącego przyjęcia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok 2009.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie § 61 Statutu Gminy Kargowa uchwalonego uchwałą Nr IV/12/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kargowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12, poz. 217), art. 30 ust. 6a, w zw. z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

§ 2. Projekt uchwały, o której mowa w § 1 zostanie przekazany do uzgodnienia związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.


                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   mgr Józef Dżumbelak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-11-26 08:22:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-11-28 14:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-28 14:57:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2431 raz(y)