ˆ

Rok 2008

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXI/143/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-23 09:45:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wykazu wydatków, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszej uchwały:
1) wykaz planowanych wydatków majątkowych budżetu gminy na kwotę 722.933 zł , które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich wydatkowania;
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                              mgr Józef DżumbelakZałączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Żachowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Żachowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-22 08:44:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-23 09:45:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-23 09:45:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2464 raz(y)