ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka podawcza

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-08 11:16:30 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną kliknij na poniższy link i wybierz formularz do wypełnienia:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urzędu Miejskiego w Kargowej
 
1. Aby złożyć wniosek do Urzędu w postaci elektornicznej korzystając z Elektornicznej Skrzynki Podawczej (ESP) niezbędne jest założenie konta na platformie ePUAP. (www.epuap.gov.pl) - konto jest bezpłatne.
Jeżeli nie masz jeszcze konta kliknij tutaj
2. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza (kliknięcie na link spowoduje przeniesienie do strony logowania ePUAP) należy wpisać login i hasło. Po zalogowaniu będzie widoczny formularz wniosku.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00 – 17:00, wt-czw.: 7:30 - 15:30, pt: 7:30 - 14.30 do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
  a) Dyskietka 1,44 MB 
  b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  c) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  a) DOC, RTF
  b) XLS
  c) CSV
  d) TXT
  e) GIF, TIF, BMP, JPG
  f) PDF
  g) ZIP
4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
5. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.