ˆ

Program opieki nad zwierzętami

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2022 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-04 12:28:35 przez Administrator Systemu

Załączniki