ˆ

Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 0050.2.2017 Burmistrza Kargowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-16 15:54:04 przez Administrator Systemu

Załączniki