ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

Uchwała Nr 0002.2.2017 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kargowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-09-12 10:07:51 przez Administrator Systemu