ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -"Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej"

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-28 13:38:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kargowa do Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Kargowej

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2. Liczba złożonych ofert: 2

3. Liczba ofert odrzuconych: 0

4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

5. Cena najtańszej oferty (z VAT): 219 115,13 PLN

6. Cena najdroższej oferty (z VAT): 267 916,50 PLN

Wybrano następującą ofertę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. ul. Jana z Kolna 2a 65-014 Zielona Góra

7. Cena wybranej oferty(z VAT): 219 115,13 PLN

8. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę sporządzoną zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedłożona oferta jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów oceny ofert (cena 100 %) . Oferowana cena realizacji zamówienia mieści się w możliwościach płatniczych zamawiającego.

9. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

-Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Spółka z o.o. ul. Jana z Kolna 2a 65-014 Zielona Góra
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

- PKS Nowa Sól Sp. z o.o. ul. Przyszłości 1 67-100 Nowa Sól
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 81,78 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

Kargowa 28 stycznia 2010 roku .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-28 13:35:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-28 13:38:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-28 13:38:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2166 raz(y)