ˆ

Zamówienia Publiczne - archiwum

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy dla gminy Kargowa

Informacja ogłoszona dnia 2010-05-26 12:58:07 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zamawiający: Gmina Kargowa
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa
tel. (068) 352-51-31 fax (068) 352-50-29

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – „Kredyt długoterminowy dla gminy Kargowa”

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

2. Liczba złożonych ofert: 1

3. Liczba ofert odrzuconych: 0

4. Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

5. Cena najtańszej oferty:2 223 810,40 PLN

6. Cena najdroższej oferty: 2 223 810,40 PLN

7.Wybrano następującą ofertę: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32c 65-058 Zielona Góra

8. Cena wybranej oferty (z VAT): 2 223 810,40 PLN

9. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty).

10. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze ul. Kupiecka 32c
65-058 Zielona Góra
Wykonawca spełnia wymogi udziału w postępowaniu, została sporządzona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100,00 punktów w kryterium ceny (jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty)

Umowa z wybranym wykonawcą może być zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona jedna oferta - art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).

Kargowa, 26 maja 2010 roku .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Leszczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Leszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-05-26 12:46:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Leszczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-05-26 12:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Leszczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-05-26 12:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2106 raz(y)