ˆ

Rok 2002

Szczegóły informacji

Uchwała Nr III/10/02

Informacja ogłoszona dnia 2003-07-10 05:33:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.182,- zł w:
- dziale 758 rozdz. 75805 § 292 - 12.944,- zł
- dziale 758 rozdz. 75801 § 292 - 9.238,- zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 22.182,- zł z tego:
- dział 851 rozdz. 85195 § 4210 - 2.200,-
- dział 700 rozdz. 70005 § 4300 - 3.000,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4010 - 6.344,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4110 - 1.000,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4120 - 20,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4210 - 200,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4240 - 70,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4260 - 600,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4300 - 1.000,-
- dział 801 rozdz. 80101 § 4300 - 3.748,-
- dział 854 rozdz. 85404 § 4260 - 4.000,-
§ 2
1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy na 2002 rok o kwotę 190.000,- zł w układzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 190.000,-
3. Zmniejsza się źródło pokrycia deficytu budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o 190.000,- zł
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-10 05:32:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-10 05:33:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-17 09:18:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2525 raz(y)