ˆ

Rok 2004

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XVII/107/04

Informacja ogłoszona dnia 2005-01-07 12:09:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Kargowej dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Akapit nr 2 - brak tytułu


Na podstawie § 61 Statutu Gminy Kargowa uchwalonego uchwałą Nr IV/12/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kargowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 12 poz. 217 ) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie zasad ustalania i rozmiaru zniżek nauczycielom., którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 zostanie przekazany do zaopiniowania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-01-07 12:06:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-01-07 12:09:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-01-07 12:09:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2357 raz(y)