ˆ

Ogłoszenie o konkursach

Szczegóły informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-19 12:41:38 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/185/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18.12.2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
 
Burmistrz Kargowej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Rodzaje działań i środki przeznaczone na realizację:

1) w sferze ochrony i promocji zdrowia:
zadanie: Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.000 zł
zadanie: Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000 zł
2) w sferze upowszechniana kultury fizycznej i sportu:
zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych oraz udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 28.000 zł
Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej dla trampkarzy oraz udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000 zł
Zadanie: Upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000 zł

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust..3, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Wszystkie pozostałe informacje znajdują się w pełnym tekście ogłoszeń konkursowych, przygotowanych osobno dla każdego z wyżej wymienionych zadań, w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP) Urzędu Miejskiego w Kargowej: www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”, jak również w Urzędzie Miejskim Kargowa ul. Rynek 33 pokój nr 2, tel. (068) 352 51 31 w. 31 – druki ofert do pobrania z ww. strony internetowej lub w pokoju nr 2 w Urzędzie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Miejskim Kargowa (adres jw.), w pokoju nr 15 do dnia 18.02.2010 r. do godz. 15.00.

Burmistrz
/-/ Janusz Kłys

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Pajcz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Pajcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-19 11:48:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-19 12:41:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-19 12:41:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4102 raz(y)