ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Rozwoju, Infrastruktury Technicznej i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2012-12-11 13:29:10

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Miejsce odbioru

ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa

Załączniki