ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 538/4 w obrębie Stary Jaromierz, gmina Kargowa'' Administrator Systemu
14:18:09 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - dz. 1293/5 w Kargowej
(widoczna od 2022-12-01 00:00:00)
Żaneta Godlewska
14:08:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Rozbudowa wychładzalni w ubojni drobiu w miejscowości Kargowa'' Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:19:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 0050.110.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żaneta Godlewska
13:18:31 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Zarządzenie 0050.110.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żaneta Godlewska
13:02:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie 0050.110.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żaneta Godlewska
13:01:44 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żaneta Godlewska
13:01:11 Deaktywacja elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.110.2022 Burmistrza Kargowej z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Żaneta Godlewska

Zmiany z dnia: 2022-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Klauzula - Nazwa elementu do którego przynależy: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Administrator Systemu
14:43:57 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Klauzula - Nazwa elementu do którego przynależy: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony