ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:40:58 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV typu NAY2Y-J 4x 150mm2 ze złączami kablowymi, na działkach nr ewid. 1182/66, 1182/71, 1182/67, 1182/68 w obrębie nr 1, miasto Kargowa.
(widoczna od 2021-04-14 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw polowych” przewidzianego do realizacji na działkach nr 137, 139, 142/3, 146/1, 148/2, 150/1 położnych w obr. Dąbrówka gm. Kargowa.
(widoczna od 2021-04-13 00:00:00)
Marta Paron
11:00:45 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która dobędzie się 15 kwietnia 2021 roku Magdalena Szymańska

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:05 Upublicznienie elementu informacja Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK Administrator Systemu
15:23:19 Upublicznienie elementu informacja Petycja w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego Administrator Systemu
09:56:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Kargowej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kargowa na lata 2021-2027 Magdalena Szymańska

Zmiany z dnia: 2021-04-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:17 Upublicznienie elementu informacja Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa
(widoczna od 2021-04-09 00:00:00)
Patrycja Horbowa
09:16:12 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1301/2 w Kargowej
(widoczna od 2021-04-09 00:00:00)
Patrycja Horbowa
09:15:04 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1301/1 w Kargowej
(widoczna od 2021-04-09 00:00:00)
Patrycja Horbowa
09:13:58 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1488 w Kargowej
(widoczna od 2021-04-09 00:00:00)
Patrycja Horbowa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony