ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:49:21 Upublicznienie elementu informacja uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Chwalim
(widoczna od 2023-10-04 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska
10:42:49 Upublicznienie elementu informacja Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:06:19 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej Marta Kamrowska
10:06:01 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w namiotowej hali sportowej w Kargowej II Marta Kamrowska
10:05:47 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w roku szkolnym 2023/2024 Marta Kamrowska
10:05:30 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Klubie dziecięcym w obrębie dz. ew. nr 355 w Kargowej Marta Kamrowska
10:03:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań - aktualizacja 4 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan zamówień publicznych na rok 2023 Marta Kamrowska

Zmiany z dnia: 2023-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie strzelnicy do celów sportowo-rekreacyjnych. Teren inwestycji obejmuje część działki nr 105/3 położoną w obrębie Stary Jaromierz.
(widoczna od 2023-10-02 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Zmiany z dnia: 2023-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:58:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprostowanie omyłki pisarskiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Żaneta Godlewska
09:54:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprostowanie omyłki pisarskiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykaz dotyczący sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Żaneta Godlewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony