ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprostowanie omyłki pisarskiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1420/4 w Kargowej Żaneta Godlewska
09:44:06 Upublicznienie elementu informacja Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kargowej dot. składu, siedziby i dyżurach Administrator Systemu
08:36:39 Edycja elementu załącznik do informacji KLAUZULA INFORMACYJNA - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1420/4 w Kargowej Żaneta Godlewska
08:35:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji kLAUZULA INFORMACYJNA - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1420/4 w Kargowej Żaneta Godlewska

Zmiany z dnia: 2024-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:35 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1420/4 w Kargowej
(widoczna od 2024-02-27 00:00:00)
Żaneta Godlewska
09:29:06 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej w obrębie dz. ew. nr 1279/3 w Kargowej Marta Kamrowska
08:24:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik do Programu - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374) Magdalena Szymańska
08:23:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Program GPR - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374) Magdalena Szymańska
08:23:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji druk nr 374 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374) Magdalena Szymańska
08:22:42 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kargowa na lata 2023-2030 (Druk nr 374) Magdalena Szymańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony