ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:17 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Kargowej o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska gospodarstwa rolnego na terenie działki ewidencyjnej nr 619 obręb Wojnowo, gmina Kargowa
(widoczna od 2022-06-30 00:00:00)
Marta Paron
12:32:28 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa terenu rekreacji w Chwalimiu Marta Kamrowska
12:17:33 Edycja elementu informacja Gmina Kargowa Administrator Systemu
12:09:51 Edycja elementu informacja Gmina Kargowa Administrator Systemu
12:09:39 Edycja elementu informacja Gmina Kargowa Administrator Systemu
11:00:32 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Burmistrza Kargowej o podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów w przedszkolu, statystycznej liczbie uczniów niepełnosprawnych i statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa na 2022 r. Administrator Systemu
10:24:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dot.wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN – 0,4 kV oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 363, 445 w obrębie miasta Kargowa.
(widoczna od 2022-06-30 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska
10:09:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa terenu rekreacji w Chwalimiu Marta Kamrowska
08:53:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa komputerów, laptopów i tabletów Marta Kamrowska

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:02:04 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim Marta Kamrowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony