ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:10 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1172 w Chwalimiu
(widoczna od 2023-03-31 00:00:00)
Żaneta Godlewska
11:06:13 Edycja elementu informacja Deklaracja dostępności Administrator Systemu
10:18:55 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych na działce nr 150/2, obręb Dąbrówka. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:16 Edycja elementu informacja Uchwała nr 0007.275.2022 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 0007.147.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Kargowa Administrator Systemu
13:48:13 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kargowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości Administrator Systemu
13:42:28 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1171 w Chwalimiu
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Żaneta Godlewska
13:36:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - Nazwa elementu do którego przynależy: Nieodpłatna pomoc prawna Administrator Systemu
11:36:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż dz. 1169 w Chwalimiu Żaneta Godlewska
07:33:27 Upublicznienie elementu informacja Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kargowa wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Żaneta Godlewska
07:17:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kargowa dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn i Dąbrówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
(widoczna od 2023-03-30 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony