ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:24:06 Edycja elementu informacja Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad Administrator Systemu
10:23:09 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Zielonogórskiego w sprawie zawieszenia osobistego udzielania porad Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:24 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.97.2020 Burmistrza Kargowej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok Magdalena Szymańska
12:36:46 Upublicznienie elementu informacja Tomczak Aleksandra - korekta oświadczenia Administrator Systemu
10:56:55 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 0007.140.2020 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2020 rok Magdalena Szymańska
10:56:55 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 0007.139.2020 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2020 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, na terenie Gminy Kargowa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji Magdalena Szymańska
10:56:55 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 0007.138.2020 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 Magdalena Szymańska
10:56:54 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 0007.142.2020 Rady Miejskiej w Kargowej w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza Magdalena Szymańska
10:56:54 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 0007.141.2020 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw Magdalena Szymańska
09:54:04 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Chwalimiu
(widoczna od 2020-10-22 00:00:00)
Patrycja Horbowa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony