ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:44 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2021 roku Administrator Systemu
12:41:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym, na działkach nr ewid. 182/1, 403, 104/10 w obrębie Chwalim w gminie Kargowa.
(widoczna od 2021-01-18 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska
12:39:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym, na działkach nr ewid. 1182/38, 1182/39 w obrębie miasta Kargowa.
(widoczna od 2021-01-18 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska
12:36:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV ze złączem kablowo - pomiarowym, na działkach nr ewid. 1182/49, 1182/50, 1182/77, 1182/53, 1182/76, 1182/52 w obrębie miasta Kargowa.
(widoczna od 2021-01-18 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska
08:15:04 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz.
(widoczna od 2021-01-11 00:00:00)
Adrianna Kłys-Kozubska

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:48:25 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - działki nr 1262/3 i 1263 w Kargowej
(widoczna od 2021-01-15 00:00:00)
Patrycja Horbowa
12:47:05 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - działka nr 7/7 w Chwalimiu
(widoczna od 2021-01-15 00:00:00)
Patrycja Horbowa
12:45:16 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - cz. działki nr 89 w Karszynie
(widoczna od 2021-01-15 00:00:00)
Patrycja Horbowa
12:42:30 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - cz. działki nr 517 w Kargowej
(widoczna od 2021-01-15 00:00:00)
Patrycja Horbowa
12:38:32 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości - działka nr 87/4 w Karszynie
(widoczna od 2021-01-15 00:00:00)
Patrycja Horbowa

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony