ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:28:07 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kargowej wotum zaufania (druk nr 199) Magdalena Szymańska
11:19:26 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 185) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach (druk nr 193) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kargowa na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 192) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kargowa na lata 2021-2025 (druk nr 191) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kargowa w 2021 roku (druk nr 190) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa (druk nr 189) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk nr 188) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa (druk nr 187) Magdalena Szymańska
11:19:25 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr 186) Magdalena Szymańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony