ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:55:37 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (druk nr 139) Magdalena Szymańska
11:55:37 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Smolnie Wielkim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kargowa (druk nr 138) Magdalena Szymańska
11:16:19 Edycja elementu informacja Organizacja Urzędu Administrator Systemu
10:33:39 Upublicznienie elementu informacja Koordynatorzy do spraw dostępności Administrator Systemu
09:01:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Burmistrza Kargowej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok. Magdalena Szymańska
09:01:18 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Burmistrza Kargowej z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania koordynatorów do spraw dostępności w Gminie Kargowa Magdalena Szymańska
07:41:55 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego (druk nr 135) Magdalena Szymańska
07:41:55 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kargowej (druk nr 134) Magdalena Szymańska
07:41:55 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 133) Magdalena Szymańska
07:41:54 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów położonych w częściach obrębów geodezyjnych: Chwalim, Wojnowo, Kargowa, Stary Jaromierz (druk nr 136) Magdalena Szymańska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony