ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:40 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Kargowa” Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:54 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się 28 września 2020 r. Magdalena Szymańska

Zmiany z dnia: 2020-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:20:30 Deaktywacja elementu informacja Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się 28 września 2020 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:48:33 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o XXI sesji Rady Miejskiej w Kargowej, która odbędzie się 28 września 2020 r. Magdalena Szymańska
10:40:27 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2020 rok (druk nr 148) Magdalena Szymańska
10:40:27 Upublicznienie elementu informacja Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (druk r 147) Magdalena Szymańska

Zmiany z dnia: 2020-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:32:51 Upublicznienie elementu informacja Deklaracja dostępności Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2020-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:27 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Karszynie
(widoczna od 2020-09-16 00:00:00)
Patrycja Horbowa
14:15:16 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Kargowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Karszynie
(widoczna od 2020-09-16 00:00:00)
Patrycja Horbowa

Zmiany z dnia: 2020-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:42 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-jezdnego na cmentarzu gminnym w Smolnie Wielkim". Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji