ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6477
O biuletynie 9825
Mapa biuletynu 6527

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 24485
Status prawny 7538
Przedmiot działania 7085
Rada Miejska 13399
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1633
informacje teleadresowe 7539
skład osobowy rady 2018-2023 7943
komisje rady 11095
tryb działania 7151
skład osobowy rady 2014-2018 83863
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5564
Rok 2020 591
Rok 2019 5712
Rok 2018 11893
Rok 2017 16602
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4896
Rok 2020 513
Rok 2019 4995
Rok 2018 7893
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 6172
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 10371
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 4848
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1169
Radna Tomczak Aleksandra 1872
Radny Wita Krystian 7744
Radny Pokorski Łukasz 3398
Radny Walczak Daniel 1843
Protokoły głosowań imiennych 1669
Kluby Radnych 1412
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1030
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 2210
ROK 2018 13496
ROK 2017 20903
ROK 2016 20373
ROK 2015 21669
ROK 2014 34498
ROK 2013 39311
ROK 2012 45724
ROK 2011 33882
ROK 2010 36329
ROK 2009 28387
ROK 2007 32499
ROK 2008 29749
ROK 2006 17146
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1212
ROK 2014 1404
ROK 2013 4854
ROK 2012 19319
ROK 2011 20919
ROK 2010 2507
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 2299
ROK 2019 28451
ROK 2018 50299
ROK 2017 62273
ROK 2016 87130
ROK 2015 88863
ROK 2014 142293
ROK 2013 133409
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 1961
Rok 2019 36379
Rok 2018 80159
Rok 2017 94090
Rok 2016 118600
Rok 2015 132592
Rok 2014 210241
Rok 2013 179187
Rok 2012 196328
Rok 2011 258443
Rok 2010 180456
Rok 2009 129757
Rok 2008 151010
Rok 2007 170007
Rok 2006 144754
Rok 2005 147304
Rok 2004 144008
Rok 2003 113960
Rok 2002 44866
Projekty uchwał do konsultacji 4807
Statut gminy 46748
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10925
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 38040
Burmistrz 14068
organizacja urzędu 54590
tryb działania 7231
Jednostki organizacyjne 45950
SP Kargowa 19879
Przedszkole 9321
Rejestr Instytucji Kultury 6977
Spółki z udziałem gminy 4642
Uchwały 4045
Jednostki pomocnicze 30749
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5013
Regulamin organizacyjny urzędu 43631
Działalność lobbingowa 3369
Zarządzenia 18294
ROK 2020 5626
ROK 2019 39691
ROK 2018 97150
ROK 2017 129595
ROK 2016 166696
ROK 2015 172960
ROK 2014 244910
ROK 2013 271261
ROK 2012 278054
ROK 2011 227053
ROK 2010 214992
ROK 2009 195514
ROK 2008 163150
Akty prawa miejscowego 602699
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 11095
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 118
Rok 2018 1777
Rok 2017 3073
Rok 2016 7192
Rok 2015 5879
rok 2014 5917
rok 2013 6926
rok 2012 7721
rok 2011 7598
rok 2010 8907
rok 2009 9837
rok 2008 9705
rok 2007 11183
rok 2006 11742
rok 2005 19400
Budżet Gminy 1545
Rok 2020 508
Rok 2019 2606
Rok 2018 4523
Rok 2016 6196
Rok 2015 5798
Rok 2017 6012
Rok 2013 7042
Rok 2014 7917
Rok 2012 7930
Rok 2011 8135
Rok 2008 7143
Rok 2010 8470
Rok 2006 6600
Rok 2007 7104
Rok 2009 6434
Informacje kwartalne 161
rok 2020 181
rok 2019 6806
rok 2018 15018
rok 2017 23252
rok 2016 33732
rok 2015 38770
rok 2014 47331
rok 2013 35246
rok 2012 45588
rok 2011 47355
rok 2010 38423
rok 2009 15431
rok 2008 15855
rok 2007 14420
rok 2006 14235
Informacje roczne 355
Rok 2019 463
Rok 2018 2711
Rok 2017 4493
Rok 2016 6206
Rok 2015 7520
Rok 2014 8481
Rok 2013 23618
Rok 2012 15516
Rok 2011 20161
Rok 2010 30038
Rok 2009 19571
Rok 2007 16460
Rok 2008 13936
Rok 2006 16845
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1330
Rok 2017 4305
Rok 2016 11270
Rok 2011 9403
rok 2010 7125
rok 2009 5430
rok 2008 5650
rok 2007 5596
rok 2006 5606
rok 2005 5597
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 445
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1279
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1205
Opinie RIO 62174
Majątek Gminy 4294
Interpretacje indywidualne 10613
Sprawozdania finansowe 434
Rok 2019 2
Jednostki organizacyjne 0
Urząd Miejski 3
Ośrodek Pomocy Społecznej 0
Zespół Szkolno-Przedszkolny 0
Sprawozdania zbiorcze 1
Bilans budżetu gminy 0
Rok 2018 224
Jednostki organizacyjne 238
Urząd Miejski 940
Ośrodek Pomocy Społecznej 800
Zespół Szkolno-Przedszkolny 844
Sprawozdania zbiorcze 860
Bilans budżetu gminy 748
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21904
Ochrona Środowiska 39657
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6585
Informacje/Obwieszczenia 91707
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 6298
Azbest 12533
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2237
Program opieki nad zwierzętami 32271
Ewidencja kąpielisk 3184
Rok 2020 108
Rok 2019 2661
Rok 2018 2075
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 4155
Bezpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 894
Rok 2019 317
Zarządzanie kryzysowe 8578
Obrona cywilna 4431
Zaproszenia do składania ofert 124416
Zamówienia Publiczne 417283
Plan zamówień 5411
Przetargi 857799
Zamówienia Publiczne - archiwum 508238
Ogłoszenia 570550
Zagospodarowanie przestrzenne 37490
Gospodarka nieruchomościami 25469
Rejestry i ewidencje 15111
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 171632
Ogłoszenie o konkursach 173308
Druki do pobrania 7410
Ankieta dla podmiotów 6513
Tryb uproszczony 22914
Konsultacje 24939
Sprawozdania 8085
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 10537
Petycje 5431
Informacje ogólne 4748
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 26801
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2678
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3647
Oświadczenia Majątkowe 1656
Pracownicy urzędu 266
Rok 2020 205
Rok 2019 6744
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2420
Rok 2018 11992
koniec kadencji 2014-2018 2265
Rok 2017 15425
Rok 2016 15490
Rok 2015 22032
Rok 2014 34558
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5345
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 772
Rok 2020 98
Rok 2019 2862
Rok 2018 5245
Rok 2017 6847
Rok 2016 8887
Rok 2015 10032
Rok 2014 13491
Radni Gminy 1333
Rok 2020 537
Rok 2019 9784
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 11986
Rok 2018 13947
Rok 2017 20647
koniec kadencji 2014-2018 11585
Rok 2016 24233
Rok 2015 24504
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 27734
Rok 2014 55180
Obsługa interesantów w języku migowym 11213
Kontrole 98
2010 16194
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6619
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6655
2011 2769
Najwyższa Izba Kontroli 4728
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4709
Archiwum państwowe 4940
Wybory i Referenda 3949
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 598
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 1880
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1066
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 6889
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7030
Wybory samorządowe 2018 22542
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 12321
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 36131
Referendum 2015 17899
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 19637
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18817
Wybory samorządowe 2014 4494
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 43207
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 24733
wrzesień 2013 r. 25491
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6976
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 22919
Wybory Prezydenckie RP 2010 13205
Wybory samorządowe 2010 8046
Informacje 20163
Okręgi wyborcze 7216
Obwody wyborcze 6357
Miejska Komisja Wyborcza 20699
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 19534
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 12383
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6079
Wybory samorządowe 2006 7269
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6188
Wybory Prezydenckie RP 2005 6990
Nabór pracowników 2370
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10176
Wzory dokumentów 11689
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2096
2020 1924
2019 5634
2018 12501
2017 5845
2014 16278
2013 17353
2012 15006
2011 20719
2009 6385
2010 15758
2008 9616
2006 6341
2005 6463
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 60445
Regulamin naboru pracowników w OPS 7892
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 23936
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 19596
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3583
Rok 2015 5799
Rok 2012 3968
Zgromadzenia publiczne 15483
Dzienniki Ustaw i Monitory 11746
Co i jak załatwić? 417062
Wydziały 307089
Sprawy 371259
Konkursy 37841
Przedsiębiorcy 11789
Informacje dla przedsiębiorców 5955
Przedsiębiorca w Europie 5888
Ponowne wykorzystanie 4835
Kanały technologiczne w drogach 15349
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 6321

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7981
Statystyki 8332
Rejestr zmian 2387545
« powrót do poprzedniej strony