ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6382
O biuletynie 9657
Mapa biuletynu 6425

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 24007
Status prawny 7336
Przedmiot działania 6886
Rada Miejska 13323
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1307
informacje teleadresowe 7308
skład osobowy rady 2018-2023 7070
komisje rady 10868
tryb działania 6951
skład osobowy rady 2014-2018 81457
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5409
Rok 2020 207
Rok 2019 4396
Rok 2018 10397
Rok 2017 15261
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4780
Rok 2020 227
Rok 2019 3903
Rok 2018 6921
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 8290
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 4100
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1047
Radna Tomczak Aleksandra 1514
Radny Wita Krystian 6476
Radny Pokorski Łukasz 2848
Radny Walczak Daniel 1500
Protokoły głosowań imiennych 1413
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 5473
Kluby Radnych 1150
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 796
Protokoły z sesji RM 1307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1925
ROK 2018 11883
ROK 2017 19323
ROK 2016 19157
ROK 2015 20550
ROK 2014 32819
ROK 2013 37693
ROK 2012 44497
ROK 2011 32527
ROK 2010 34986
ROK 2009 27182
ROK 2007 31230
ROK 2008 28609
ROK 2006 16496
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1155
ROK 2014 1349
ROK 2013 4688
ROK 2012 18413
ROK 2011 19994
ROK 2010 2431
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 716
ROK 2019 21803
ROK 2018 44469
ROK 2017 57666
ROK 2016 81995
ROK 2015 83491
ROK 2014 135596
ROK 2013 127113
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 544
Rok 2019 27864
Rok 2018 70312
Rok 2017 86477
Rok 2016 111273
Rok 2015 125412
Rok 2014 200637
Rok 2013 171822
Rok 2012 187444
Rok 2011 247247
Rok 2010 173298
Rok 2009 124672
Rok 2008 144663
Rok 2007 162797
Rok 2006 138867
Rok 2005 140623
Rok 2004 137819
Rok 2003 109150
Rok 2002 43238
Projekty uchwał do konsultacji 4681
Statut gminy 44716
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10631
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 37089
Burmistrz 13610
organizacja urzędu 51952
tryb działania 7035
Jednostki organizacyjne 44906
SP Kargowa 19306
Przedszkole 9059
Rejestr Instytucji Kultury 6732
Spółki z udziałem gminy 4291
Uchwały 3685
Jednostki pomocnicze 29936
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4810
Regulamin organizacyjny urzędu 41898
Działalność lobbingowa 3155
Zarządzenia 18272
ROK 2020 1801
ROK 2019 29837
ROK 2018 85250
ROK 2017 119619
ROK 2016 156806
ROK 2015 163067
ROK 2014 233727
ROK 2013 259411
ROK 2012 265570
ROK 2011 216804
ROK 2010 205799
ROK 2009 186996
ROK 2008 155582
Akty prawa miejscowego 582422
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 10703
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 1413
Rok 2017 2789
Rok 2016 6757
Rok 2015 5585
rok 2014 5666
rok 2013 6675
rok 2012 7446
rok 2011 7331
rok 2010 8605
rok 2009 9531
rok 2008 9385
rok 2007 10782
rok 2006 11358
rok 2005 18683
Budżet Gminy 1525
Rok 2020 149
Rok 2019 2272
Rok 2018 4187
Rok 2016 5941
Rok 2015 5610
Rok 2017 5708
Rok 2013 6873
Rok 2014 7737
Rok 2012 7693
Rok 2011 7938
Rok 2008 6947
Rok 2010 8274
Rok 2006 6426
Rok 2007 6922
Rok 2009 6248
Informacje kwartalne 161
rok 2019 4864
rok 2018 12849
rok 2017 21214
rok 2016 31631
rok 2015 36577
rok 2014 45100
rok 2013 33641
rok 2012 43474
rok 2011 45260
rok 2010 36961
rok 2009 14869
rok 2008 15277
rok 2007 13920
rok 2006 13742
Informacje roczne 355
Rok 2019 116
Rok 2018 2250
Rok 2017 4046
Rok 2016 5799
Rok 2015 7100
Rok 2014 8081
Rok 2013 22562
Rok 2012 14882
Rok 2011 19413
Rok 2010 29020
Rok 2009 18855
Rok 2007 15854
Rok 2008 13462
Rok 2006 16253
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1170
Rok 2017 4024
Rok 2016 10776
Rok 2011 9187
rok 2010 6929
rok 2009 5269
rok 2008 5488
rok 2007 5431
rok 2006 5463
rok 2005 5416
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 380
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1107
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1031
Opinie RIO 59164
Majątek Gminy 4174
Interpretacje indywidualne 10163
Sprawozdania finansowe 345
Rok 2018 177
Jednostki organizacyjne 182
Urząd Miejski 744
Ośrodek Pomocy Społecznej 642
Zespół Szkolno-Przedszkolny 653
Sprawozdania zbiorcze 696
Bilans budżetu gminy 582
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21322
Ochrona Środowiska 38458
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6328
Informacje/Obwieszczenia 86341
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5972
Azbest 11613
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1957
Program opieki nad zwierzętami 30726
Ewidencja kąpielisk 2966
Rok 2019 2257
Rok 2018 1699
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3707
Bezpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 338
Rok 2019 143
Zarządzanie kryzysowe 8260
Obrona cywilna 4227
Zaproszenia do składania ofert 117134
Zamówienia Publiczne 401697
Plan zamówień 4632
Przetargi 822634
Zamówienia Publiczne - archiwum 493315
Ogłoszenia 542584
Zagospodarowanie przestrzenne 27809
Gospodarka nieruchomościami 19242
Rejestry i ewidencje 14758
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 165411
Ogłoszenie o konkursach 166130
Druki do pobrania 6778
Ankieta dla podmiotów 6305
Tryb uproszczony 20936
Konsultacje 23547
Sprawozdania 7580
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 9757
Petycje 5292
Informacje ogólne 4564
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 24907
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2419
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3398
Oświadczenia Majątkowe 1602
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 5260
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2119
Rok 2018 10816
koniec kadencji 2014-2018 2022
Rok 2017 14575
Rok 2016 14751
Rok 2015 21236
Rok 2014 33412
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5071
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 763
Rok 2019 2192
Rok 2018 4630
Rok 2017 6418
Rok 2016 8431
Rok 2015 9533
Rok 2014 12998
Radni Gminy 1312
Rok 2019 7640
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 10228
Rok 2018 12199
Rok 2017 19333
koniec kadencji 2014-2018 9899
Rok 2016 23121
Rok 2015 23350
Rok 2014 52790
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 26480
Obsługa interesantów w języku migowym 10903
Kontrole 98
2010 15800
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6429
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6448
2011 2679
Najwyższa Izba Kontroli 4559
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4524
Archiwum państwowe 4750
Wybory i Referenda 3943
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020 522
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 836
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 5166
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 5790
Wybory samorządowe 2018 20384
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 11606
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 34358
Referendum 2015 16928
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 18717
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18061
Wybory samorządowe 2014 4437
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 41230
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 23812
wrzesień 2013 r. 24593
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6752
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 22029
Wybory Prezydenckie RP 2010 12770
Wybory samorządowe 2010 8038
Informacje 19531
Okręgi wyborcze 6938
Obwody wyborcze 6120
Miejska Komisja Wyborcza 19878
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 18744
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 12001
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5892
Wybory samorządowe 2006 7059
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6010
Wybory Prezydenckie RP 2005 6764
Nabór pracowników 2267
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 9868
Wzory dokumentów 11171
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2078
2020 1131
2019 5174
2018 11698
2017 5459
2014 16012
2013 17017
2012 14637
2011 20309
2009 6186
2010 15516
2008 9290
2006 6126
2005 6235
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 57546
Regulamin naboru pracowników w OPS 7680
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 23186
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 18858
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3579
Rok 2015 5537
Rok 2012 3782
Zgromadzenia publiczne 14370
Dzienniki Ustaw i Monitory 11483
Co i jak załatwić? 403631
Wydziały 296042
Sprawy 358085
Konkursy 36757
Przedsiębiorcy 11543
Informacje dla przedsiębiorców 5762
Przedsiębiorca w Europie 5699
Ponowne wykorzystanie 4566
Kanały technologiczne w drogach 14342
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 5340

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7804
Statystyki 8166
Rejestr zmian 2291646
« powrót do poprzedniej strony