ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6725
O biuletynie 10356
Mapa biuletynu 6791

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 26250
Status prawny 8103
Przedmiot działania 7681
Rada Miejska 13581
Sprawozdania Przewodniczącego RM 2825
informacje teleadresowe 8897
skład osobowy rady 2018-2023 10644
komisje rady 11979
tryb działania 7950
skład osobowy rady 2014-2018 92632
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5990
Rok 2021 441
Rok 2020 2920
Rok 2019 9347
Rok 2018 15971
Rok 2017 20258
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5117
Rok 2021 308
Rok 2020 2347
Rok 2019 7929
Rok 2018 10494
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 8504
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 17603
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 7222
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1920
Radna Tomczak Aleksandra 2867
Radny Wita Krystian 12131
Radny Pokorski Łukasz 4886
Radny Walczak Daniel 2812
Radna Jadwiga Onoszko 431
Radna Mirosława Koziołek 301
Protokoły głosowań imiennych 2339
Kluby Radnych 2164
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1759
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 714
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2020 r. 39
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 3312
ROK 2018 17711
ROK 2017 25255
ROK 2016 23873
ROK 2015 24719
ROK 2014 39255
ROK 2013 43921
ROK 2012 49340
ROK 2011 39208
ROK 2010 41019
ROK 2009 31666
ROK 2007 35951
ROK 2008 32964
ROK 2006 18861
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1347
ROK 2014 1537
ROK 2013 5277
ROK 2012 21787
ROK 2011 23489
ROK 2010 2733
Uchwały Rady Miejskiej 474
Projekty uchwał 27
ROK 2021 1945
ROK 2020 13510
ROK 2019 48660
ROK 2018 67940
ROK 2017 75495
ROK 2016 102189
ROK 2015 103974
ROK 2014 161939
ROK 2013 152368
Uchwały Rady Miejskiej 282
Rok 2021 3156
Rok 2020 15990
Rok 2019 61193
Rok 2018 108815
Rok 2017 114546
Rok 2016 139368
Rok 2015 151913
Rok 2014 237411
Rok 2013 202214
Rok 2012 223365
Rok 2011 292440
Rok 2010 201999
Rok 2009 144923
Rok 2008 170277
Rok 2007 192772
Rok 2006 163659
Rok 2005 167336
Rok 2004 162758
Rok 2003 128989
Rok 2002 49409
Projekty uchwał do konsultacji 5153
Statut gminy 53399
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 11865
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 42261
Burmistrz 15782
organizacja urzędu 65184
tryb działania 7900
Jednostki organizacyjne 49848
SP Kargowa 21655
Przedszkole 10363
OPS w Kargowej 555
Rejestr Instytucji Kultury 7901
Spółki z udziałem gminy 6185
Uchwały 5059
Jednostki pomocnicze 33784
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5804
Regulamin organizacyjny urzędu 49218
Działalność lobbingowa 3954
Zarządzenia 19595
ROK 2021 4069
ROK 2020 32239
ROK 2019 69247
ROK 2018 132752
ROK 2017 157824
ROK 2016 196823
ROK 2015 200869
ROK 2014 278949
ROK 2013 306370
ROK 2012 316137
ROK 2011 258554
ROK 2010 241341
ROK 2009 221411
ROK 2008 186247
Akty prawa miejscowego 670712
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 12563
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2020 108
Rok 2019 1265
Rok 2018 2969
Rok 2017 3912
Rok 2016 10348
Rok 2015 6676
rok 2014 6705
rok 2013 8610
rok 2012 8751
rok 2011 8395
rok 2010 9838
rok 2009 10997
rok 2008 10637
rok 2007 12363
rok 2006 12903
rok 2005 21467
Budżet Gminy 1602
Rok 2021 396
Rok 2020 1984
Rok 2019 3367
Rok 2018 5249
Rok 2017 6809
Rok 2016 6891
Rok 2015 6374
Rok 2014 8467
Rok 2013 7601
Rok 2012 8576
Rok 2011 8791
Rok 2010 9114
Rok 2009 7011
Rok 2008 7759
Rok 2007 7777
Rok 2006 7187
Informacje kwartalne 161
rok 2021 304
rok 2020 3625
rok 2019 12736
rok 2018 21772
rok 2017 29243
rok 2016 39801
rok 2015 45212
rok 2014 53770
rok 2013 40010
rok 2012 51813
rok 2011 53819
rok 2010 42747
rok 2009 17058
rok 2008 17514
rok 2007 15889
rok 2006 15709
Informacje roczne 355
Rok 2020 357
Rok 2019 1506
Rok 2018 4019
Rok 2017 5714
Rok 2016 7261
Rok 2015 8652
Rok 2014 9570
Rok 2013 26515
Rok 2012 17217
Rok 2011 22291
Rok 2010 33042
Rok 2009 21691
Rok 2008 15400
Rok 2007 18158
Rok 2006 18535
Podatki i opłaty 276
Rok 2018 1707
Rok 2017 5023
Rok 2016 12925
Rok 2011 10079
rok 2010 7844
rok 2009 5991
rok 2008 6189
rok 2007 6141
rok 2006 6125
rok 2005 6156
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 585
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1725
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1690
Opinie RIO 71242
Majątek Gminy 4564
Interpretacje indywidualne 11847
Sprawozdania finansowe 807
Rok 2020 21
Jednostki organizacyjne 9
Urząd Miejski 21
Ośrodek Pomocy Społecznej 27
Zespół Szkolno-Przedszkolny 22
Sprawozdania zbiorcze 11
Bilans budżetu gminy 17
Rok 2019 137
Jednostki organizacyjne 123
Urząd Miejski 433
Ośrodek Pomocy Społecznej 123
Zespół Szkolno-Przedszkolny 113
Sprawozdania zbiorcze 360
Bilans budżetu gminy 361
Rok 2018 379
Jednostki organizacyjne 375
Urząd Miejski 1510
Ośrodek Pomocy Społecznej 1304
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1333
Sprawozdania zbiorcze 1358
Bilans budżetu gminy 1217
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24046
Ochrona Środowiska 42992
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7270
Informacje/Obwieszczenia 110656
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 7227
Azbest 15399
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3056
Program opieki nad zwierzętami 37279
Ewidencja kąpielisk 3548
Wykaz kąpielisk 57
Karta kąpielisk 19
Rok 2021 390
Rok 2020 1074
Rok 2019 3772
Rok 2018 3188
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 5535
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2021 557
Rok 2020 3350
Rok 2019 887
Zarządzanie kryzysowe 9566
Obrona cywilna 5009
Zaproszenia do składania ofert 156311
Zamówienia Publiczne 467694
Plan zamówień 8114
Przetargi 986897
Informacja o wynikach przetargu 1076
Plany (mpzp) - projekty 199
Zamówienia Publiczne - archiwum 553927
Rejestry i ewidencje 16363
Ogłoszenia 655341
Zagospodarowanie przestrzenne 75477
Gospodarka nieruchomościami 49541
Ocena jakości wody 362
Ocena jakości wody - Kargowa 549
Ocena jakości wody - Dąbrówka 364
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 324
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 190900
Ogłoszenie o konkursach 202344
Druki do pobrania 9322
Ankieta dla podmiotów 7108
Tryb uproszczony 29391
Konsultacje 29402
Sprawozdania 9622
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 12919
Oświadczenia Majątkowe 1972
Pracownicy urzędu 268
Rok 2021 1140
Rok 2020 3111
Rok 2019 9637
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 3087
Rok 2018 14980
koniec kadencji 2014-2018 2853
Rok 2017 17812
Rok 2016 17810
Rok 2015 24392
Rok 2014 38112
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 6122
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 867
Rok 2021 231
Rok 2020 1445
Rok 2019 4426
Rok 2018 6855
Rok 2017 8138
Rok 2016 10268
Rok 2015 11535
Rok 2014 15031
Radni Gminy 1427
Rok 2021 668
Rok 2020 5160
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 16987
Rok 2019 15477
Rok 2018 18959
Rok 2017 24829
koniec kadencji 2014-2018 16522
Rok 2016 28476
Rok 2015 28477
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 31809
Rok 2014 62975
Petycje 5917
Informacje ogólne 5323
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 33592
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 3753
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 4338
Obsługa interesantów w języku migowym 12129
Koordynatorzy do spraw dostępności 659
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 341
Wybory i Referenda 4075
Wybory uzupełniające 2021 654
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 6140
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 5919
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1688
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 11886
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10320
Wybory samorządowe 2018 28978
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 14519
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 41178
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 22493
Referendum 2015 20792
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20928
Wybory samorządowe 2014 4700
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 49278
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 27342
wrzesień 2013 r. 28740
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 25634
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7581
Wybory samorządowe 2010 8088
Informacje 22101
Okręgi wyborcze 7900
Obwody wyborcze 6983
Miejska Komisja Wyborcza 23012
Wybory Prezydenckie RP 2010 14428
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 13577
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 21761
Wybory samorządowe 2006 7880
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6582
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6740
Wybory Prezydenckie RP 2005 7662
Kontrole 98
2010 17571
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7303
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7369
2011 3051
Najwyższa Izba Kontroli 5243
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5284
Archiwum państwowe 5506
Dzienniki Ustaw i Monitory 12648
Zgromadzenia publiczne 18945
Nabór pracowników 2872
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 11115
Wzory dokumentów 13326
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2159
2021 1678
2020 3914
2019 6812
2018 14532
2017 6815
2014 17097
2013 18357
2012 16054
2011 21990
2010 16505
2009 7034
2008 10598
2006 7004
2005 7104
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 69697
Regulamin naboru pracowników w OPS 8483
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 26133
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 21810
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3597
Rok 2015 6539
Rok 2012 4510
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 761
Co i jak załatwić? 471943
Wydziały 346965
Sprawy 417630
Konkursy 41310
Przedsiębiorcy 12682
Informacje dla przedsiębiorców 6532
Przedsiębiorca w Europie 6428
Ponowne wykorzystanie 5655
Kanały technologiczne w drogach 18171
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 9310
Deklaracja dostępności 555

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8609
Statystyki 8926
Rejestr zmian 2755075
« powrót do poprzedniej strony