ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6342
O biuletynie 9560
Mapa biuletynu 6378

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 23753
Status prawny 7224
Przedmiot działania 6756
Rada Miejska 13298
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1123
informacje teleadresowe 7185
skład osobowy rady 2018-2023 6665
komisje rady 10739
tryb działania 6844
skład osobowy rady 2014-2018 80098
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5324
Rok 2020 81
Rok 2019 3738
Rok 2018 9552
Rok 2017 14528
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4733
Rok 2020 84
Rok 2019 3286
Rok 2018 6388
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 7290
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 3718
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1003
Radna Tomczak Aleksandra 1309
Radny Wita Krystian 5780
Radny Pokorski Łukasz 2567
Radny Walczak Daniel 1347
Protokoły głosowań imiennych 1271
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 5156
Kluby Radnych 1016
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 675
Protokoły z sesji RM 1307
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 1804
ROK 2018 10999
ROK 2017 18420
ROK 2016 18452
ROK 2015 19855
ROK 2014 31937
ROK 2013 36754
ROK 2012 43816
ROK 2011 31764
ROK 2010 34227
ROK 2009 26551
ROK 2007 30531
ROK 2008 28033
ROK 2006 16125
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1130
ROK 2014 1323
ROK 2013 4619
ROK 2012 17983
ROK 2011 19532
ROK 2010 2395
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 236
ROK 2019 18327
ROK 2018 41345
ROK 2017 55300
ROK 2016 79507
ROK 2015 80940
ROK 2014 132001
ROK 2013 123820
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 125
Rok 2019 23191
Rok 2018 64856
Rok 2017 82762
Rok 2016 107801
Rok 2015 121689
Rok 2014 196025
Rok 2013 167740
Rok 2012 183221
Rok 2011 241588
Rok 2010 169514
Rok 2009 121508
Rok 2008 140985
Rok 2007 158757
Rok 2006 135605
Rok 2005 136818
Rok 2004 134363
Rok 2003 106621
Rok 2002 42316
Projekty uchwał do konsultacji 4635
Statut gminy 43650
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10431
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 36440
Burmistrz 13307
organizacja urzędu 50269
tryb działania 6919
Jednostki organizacyjne 44219
SP Kargowa 18937
Przedszkole 8862
Rejestr Instytucji Kultury 6599
Spółki z udziałem gminy 4103
Uchwały 3496
Jednostki pomocnicze 29448
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4674
Regulamin organizacyjny urzędu 40796
Działalność lobbingowa 3023
Zarządzenia 18269
ROK 2020 569
ROK 2019 24823
ROK 2018 79391
ROK 2017 114194
ROK 2016 151526
ROK 2015 157937
ROK 2014 228163
ROK 2013 253367
ROK 2012 259982
ROK 2011 212355
ROK 2010 201322
ROK 2009 182605
ROK 2008 151704
Akty prawa miejscowego 572242
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 10477
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2018 1188
Rok 2017 2620
Rok 2016 6466
Rok 2015 5433
rok 2014 5517
rok 2013 6532
rok 2012 7308
rok 2011 7194
rok 2010 8455
rok 2009 9372
rok 2008 9241
rok 2007 10596
rok 2006 11165
rok 2005 18274
Budżet Gminy 1515
Rok 2019 2069
Rok 2018 3962
Rok 2017 5506
Rok 2016 5815
Rok 2015 5495
Rok 2014 7621
Rok 2013 6780
Rok 2012 7536
Rok 2011 7819
Rok 2010 8165
Rok 2008 6821
Rok 2009 6137
Rok 2007 6815
Rok 2006 6327
Informacje kwartalne 161
rok 2019 3830
rok 2018 11669
rok 2017 20049
rok 2016 30506
rok 2015 35360
rok 2014 44022
rok 2013 32807
rok 2012 42432
rok 2011 44258
rok 2010 36200
rok 2009 14578
rok 2008 15001
rok 2007 13637
rok 2006 13472
Informacje roczne 355
Rok 2018 1956
Rok 2017 3786
Rok 2016 5543
Rok 2015 6899
Rok 2014 7870
Rok 2013 22008
Rok 2012 14550
Rok 2011 18960
Rok 2010 28403
Rok 2009 18476
Rok 2008 13207
Rok 2007 15538
Rok 2006 15944
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1100
Rok 2017 3856
Rok 2016 10479
Rok 2011 9066
rok 2010 6822
rok 2009 5185
rok 2008 5391
rok 2007 5340
rok 2006 5382
rok 2005 5325
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 352
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1014
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 956
Opinie RIO 57439
Majątek Gminy 4113
Interpretacje indywidualne 9902
Sprawozdania finansowe 296
Rok 2018 153
Jednostki organizacyjne 148
Urząd Miejski 640
Ośrodek Pomocy Społecznej 548
Zespół Szkolno-Przedszkolny 541
Sprawozdania zbiorcze 600
Bilans budżetu gminy 495
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 20987
Ochrona Środowiska 37856
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6179
Informacje/Obwieszczenia 83842
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 5763
Azbest 11083
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1811
Program opieki nad zwierzętami 29766
Ewidencja kąpielisk 2807
Rok 2019 1988
Rok 2018 1473
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 3481
Bezpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 191
Rok 2019 66
Zarządzanie kryzysowe 8086
Obrona cywilna 4114
Zaproszenia do składania ofert 113209
Zamówienia Publiczne 393000
Plan zamówień 4320
Przetargi 804026
Zamówienia Publiczne - archiwum 485452
Ogłoszenia 528335
Zagospodarowanie przestrzenne 23372
Gospodarka nieruchomościami 16403
Rejestry i ewidencje 14565
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 161952
Ogłoszenie o konkursach 162711
Druki do pobrania 6425
Ankieta dla podmiotów 6203
Tryb uproszczony 19888
Konsultacje 22752
Sprawozdania 7303
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 9308
Petycje 5193
Informacje ogólne 4445
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 23459
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2252
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3242
Oświadczenia Majątkowe 1544
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 4537
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 1960
Rok 2018 10123
koniec kadencji 2014-2018 1894
Rok 2017 13969
Rok 2016 14195
Rok 2015 20669
Rok 2014 32619
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 4892
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 755
Rok 2019 1820
Rok 2018 4295
Rok 2017 6125
Rok 2016 8124
Rok 2015 9261
Rok 2014 12639
Radni Gminy 1300
Rok 2019 6480
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 9308
Rok 2018 11352
Rok 2017 18574
koniec kadencji 2014-2018 8915
Rok 2016 22460
Rok 2015 22682
Rok 2014 51354
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 25723
Obsługa interesantów w języku migowym 10719
Kontrole 98
2010 15576
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6322
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6325
2011 2634
Najwyższa Izba Kontroli 4479
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4433
Archiwum państwowe 4652
Wybory i Referenda 3942
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020 51
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 708
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 4087
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4963
Wybory samorządowe 2018 19152
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 11153
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 33353
Referendum 2015 16396
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 18094
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 17641
Wybory samorządowe 2014 4403
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 40136
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 23226
wrzesień 2013 r. 24095
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6617
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 21457
Wybory Prezydenckie RP 2010 12534
Wybory samorządowe 2010 8027
Informacje 19157
Okręgi wyborcze 6795
Obwody wyborcze 6002
Miejska Komisja Wyborcza 19421
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 18279
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 11768
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 5777
Wybory samorządowe 2006 6936
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 5895
Wybory Prezydenckie RP 2005 6642
Nabór pracowników 2185
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 9658
Wzory dokumentów 10878
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2074
2020 565
2019 4897
2018 11217
2017 5207
2014 15841
2013 16815
2012 14402
2011 20068
2009 6078
2010 15378
2008 9110
2006 5995
2005 6112
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 55849
Regulamin naboru pracowników w OPS 7562
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 22755
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 18366
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3574
Rok 2015 5366
Rok 2012 3676
Zgromadzenia publiczne 13670
Dzienniki Ustaw i Monitory 11360
Co i jak załatwić? 394530
Wydziały 288409
Sprawy 349354
Konkursy 36144
Przedsiębiorcy 11410
Informacje dla przedsiębiorców 5680
Przedsiębiorca w Europie 5569
Ponowne wykorzystanie 4420
Kanały technologiczne w drogach 13657
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 4828

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7715
Statystyki 8094
Rejestr zmian 2209533
« powrót do poprzedniej strony