ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6451
O biuletynie 9775
Mapa biuletynu 6501

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 24368
Status prawny 7492
Przedmiot działania 7035
Rada Miejska 13381
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1549
informacje teleadresowe 7483
skład osobowy rady 2018-2023 7610
komisje rady 11043
tryb działania 7109
skład osobowy rady 2014-2018 83236
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5515
Rok 2020 468
Rok 2019 5366
Rok 2018 11498
Rok 2017 16235
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4866
Rok 2020 438
Rok 2019 4720
Rok 2018 7635
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 9783
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 4608
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1122
Radna Tomczak Aleksandra 1783
Radny Wita Krystian 7423
Radny Pokorski Łukasz 3261
Radny Walczak Daniel 1758
Protokoły głosowań imiennych 1611
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 5896
Kluby Radnych 1361
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 980
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 2109
ROK 2018 13103
ROK 2017 20490
ROK 2016 20035
ROK 2015 21368
ROK 2014 34049
ROK 2013 38878
ROK 2012 45384
ROK 2011 33526
ROK 2010 35995
ROK 2009 28086
ROK 2007 32194
ROK 2008 29474
ROK 2006 16982
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1195
ROK 2014 1391
ROK 2013 4809
ROK 2012 19081
ROK 2011 20663
ROK 2010 2483
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 1616
ROK 2019 26521
ROK 2018 48662
ROK 2017 60973
ROK 2016 85667
ROK 2015 87334
ROK 2014 140311
ROK 2013 131569
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 1491
Rok 2019 33915
Rok 2018 77245
Rok 2017 91959
Rok 2016 116414
Rok 2015 130538
Rok 2014 207359
Rok 2013 176874
Rok 2012 193599
Rok 2011 254895
Rok 2010 178322
Rok 2009 128332
Rok 2008 149233
Rok 2007 167977
Rok 2006 143013
Rok 2005 145434
Rok 2004 142209
Rok 2003 112618
Rok 2002 44480
Projekty uchwał do konsultacji 4761
Statut gminy 46251
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 10834
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 37826
Burmistrz 13982
organizacja urzędu 53939
tryb działania 7182
Jednostki organizacyjne 45706
SP Kargowa 19752
Przedszkole 9259
Rejestr Instytucji Kultury 6916
Spółki z udziałem gminy 4553
Uchwały 3975
Jednostki pomocnicze 30544
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 4961
Regulamin organizacyjny urzędu 43115
Działalność lobbingowa 3318
Zarządzenia 18289
ROK 2020 4408
ROK 2019 36795
ROK 2018 93546
ROK 2017 126896
ROK 2016 163646
ROK 2015 170152
ROK 2014 241476
ROK 2013 267643
ROK 2012 274268
ROK 2011 223858
ROK 2010 212249
ROK 2009 192961
ROK 2008 160869
Akty prawa miejscowego 596832
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 10995
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 65
Rok 2018 1704
Rok 2017 3001
Rok 2016 7091
Rok 2015 5810
rok 2014 5861
rok 2013 6864
rok 2012 7642
rok 2011 7525
rok 2010 8823
rok 2009 9755
rok 2008 9623
rok 2007 11080
rok 2006 11643
rok 2005 19218
Budżet Gminy 1539
Rok 2020 416
Rok 2019 2521
Rok 2018 4452
Rok 2016 6135
Rok 2015 5754
Rok 2017 5944
Rok 2013 6998
Rok 2014 7870
Rok 2012 7870
Rok 2011 8082
Rok 2008 7098
Rok 2010 8419
Rok 2006 6551
Rok 2007 7050
Rok 2009 6385
Informacje kwartalne 161
rok 2020 90
rok 2019 6292
rok 2018 14406
rok 2017 22652
rok 2016 33132
rok 2015 38127
rok 2014 46660
rok 2013 34803
rok 2012 44983
rok 2011 46730
rok 2010 38007
rok 2009 15277
rok 2008 15702
rok 2007 14291
rok 2006 14119
Informacje roczne 355
Rok 2019 372
Rok 2018 2601
Rok 2017 4386
Rok 2016 6117
Rok 2015 7415
Rok 2014 8373
Rok 2013 23339
Rok 2012 15352
Rok 2011 19972
Rok 2010 29751
Rok 2009 19372
Rok 2007 16295
Rok 2008 13794
Rok 2006 16677
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1297
Rok 2017 4249
Rok 2016 11141
Rok 2011 9347
rok 2010 7077
rok 2009 5390
rok 2008 5610
rok 2007 5555
rok 2006 5569
rok 2005 5546
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 431
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1242
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1151
Opinie RIO 61344
Majątek Gminy 4268
Interpretacje indywidualne 10495
Sprawozdania finansowe 409
Rok 2018 211
Jednostki organizacyjne 224
Urząd Miejski 892
Ośrodek Pomocy Społecznej 760
Zespół Szkolno-Przedszkolny 804
Sprawozdania zbiorcze 820
Bilans budżetu gminy 712
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 21763
Ochrona Środowiska 39394
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6519
Informacje/Obwieszczenia 90001
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 6209
Azbest 12292
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2158
Program opieki nad zwierzętami 31875
Ewidencja kąpielisk 3133
Rok 2020 60
Rok 2019 2564
Rok 2018 2001
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 4052
Bezpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 752
Rok 2019 280
Zarządzanie kryzysowe 8502
Obrona cywilna 4384
Zaproszenia do składania ofert 122319
Zamówienia Publiczne 413204
Plan zamówień 5206
Przetargi 846924
Zamówienia Publiczne - archiwum 503993
Ogłoszenia 562678
Zagospodarowanie przestrzenne 34330
Gospodarka nieruchomościami 23705
Rejestry i ewidencje 15022
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 169943
Ogłoszenie o konkursach 171280
Druki do pobrania 7254
Ankieta dla podmiotów 6463
Tryb uproszczony 22404
Konsultacje 24596
Sprawozdania 7965
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 10334
Petycje 5396
Informacje ogólne 4702
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 26303
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2611
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3588
Oświadczenia Majątkowe 1643
Pracownicy urzędu 266
Rok 2019 6325
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2342
Rok 2018 11705
koniec kadencji 2014-2018 2203
Rok 2017 15235
Rok 2016 15338
Rok 2015 21841
Rok 2014 34256
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5287
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 769
Rok 2019 2695
Rok 2018 5098
Rok 2017 6732
Rok 2016 8765
Rok 2015 9912
Rok 2014 13375
Radni Gminy 1328
Rok 2019 9265
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 11518
Rok 2018 13510
Rok 2017 20253
koniec kadencji 2014-2018 11150
Rok 2016 23893
Rok 2015 24149
Rok 2014 54450
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 27383
Obsługa interesantów w języku migowym 11152
Kontrole 98
2010 16089
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6568
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6593
2011 2748
Najwyższa Izba Kontroli 4674
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4660
Archiwum państwowe 4889
Wybory i Referenda 3949
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 65
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 1537
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1009
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 6414
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 6718
Wybory samorządowe 2018 21921
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 12137
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 35676
Referendum 2015 17646
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 19393
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18635
Wybory samorządowe 2014 4480
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 42670
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 24525
wrzesień 2013 r. 25232
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 6915
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 22709
Wybory Prezydenckie RP 2010 13110
Wybory samorządowe 2010 8045
Informacje 19999
Okręgi wyborcze 7118
Obwody wyborcze 6292
Miejska Komisja Wyborcza 20470
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 19336
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 12283
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6046
Wybory samorządowe 2006 7219
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6149
Wybory Prezydenckie RP 2005 6945
Nabór pracowników 2349
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10114
Wzory dokumentów 11566
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2096
2020 1698
2019 5513
2018 12305
2017 5765
2014 16213
2013 17262
2012 14928
2011 20623
2009 6334
2010 15697
2008 9535
2006 6290
2005 6405
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 59612
Regulamin naboru pracowników w OPS 7843
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 23755
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 19419
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3582
Rok 2015 5733
Rok 2012 3922
Zgromadzenia publiczne 15252
Dzienniki Ustaw i Monitory 11677
Co i jak załatwić? 414084
Wydziały 304567
Sprawy 368219
Konkursy 37576
Przedsiębiorcy 11728
Informacje dla przedsiębiorców 5908
Przedsiębiorca w Europie 5846
Ponowne wykorzystanie 4764
Kanały technologiczne w drogach 15144
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 6078

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 7931
Statystyki 8290
Rejestr zmian 2361332
« powrót do poprzedniej strony