ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6671
O biuletynie 10248
Mapa biuletynu 6754

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 25804
Status prawny 7986
Przedmiot działania 7577
Rada Miejska 13498
Sprawozdania Przewodniczącego RM 2598
informacje teleadresowe 8768
skład osobowy rady 2018-2023 10136
komisje rady 11841
tryb działania 7834
skład osobowy rady 2014-2018 90939
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5925
Rok 2021 166
Rok 2020 2389
Rok 2019 8583
Rok 2018 15204
Rok 2017 19597
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5082
Rok 2021 110
Rok 2020 1932
Rok 2019 7351
Rok 2018 10036
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 8118
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 16474
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 6788
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1810
Radna Tomczak Aleksandra 2683
Radny Wita Krystian 11365
Radny Pokorski Łukasz 4577
Radny Walczak Daniel 2643
Radna Jadwiga Onoszko 283
Radna Mirosława Koziołek 218
Protokoły głosowań imiennych 2224
Kluby Radnych 2019
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1624
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 540
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 3094
ROK 2018 17072
ROK 2017 24530
ROK 2016 23289
ROK 2015 24190
ROK 2014 38367
ROK 2013 43122
ROK 2012 48754
ROK 2011 38557
ROK 2010 40330
ROK 2009 31051
ROK 2007 35286
ROK 2008 32335
ROK 2006 18519
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1325
ROK 2014 1503
ROK 2013 5200
ROK 2012 21389
ROK 2011 23046
ROK 2010 2687
Uchwały Rady Miejskiej 473
Projekty uchwał 27
ROK 2021 834
ROK 2020 10988
ROK 2019 44567
ROK 2018 64485
ROK 2017 72855
ROK 2016 99409
ROK 2015 101220
ROK 2014 158117
ROK 2013 148715
Uchwały Rady Miejskiej 281
Rok 2021 1069
Rok 2020 13353
Rok 2019 56568
Rok 2018 103992
Rok 2017 111033
Rok 2016 135771
Rok 2015 148643
Rok 2014 232680
Rok 2013 198229
Rok 2012 218575
Rok 2011 286283
Rok 2010 198209
Rok 2009 142277
Rok 2008 166707
Rok 2007 188665
Rok 2006 159828
Rok 2005 163814
Rok 2004 159461
Rok 2003 126403
Rok 2002 48596
Projekty uchwał do konsultacji 5088
Statut gminy 51998
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 11683
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 41471
Burmistrz 15507
organizacja urzędu 62927
tryb działania 7777
Jednostki organizacyjne 49101
SP Kargowa 21277
Przedszkole 10225
OPS w Kargowej 463
Rejestr Instytucji Kultury 7789
Spółki z udziałem gminy 5889
Uchwały 4873
Jednostki pomocnicze 33195
Zarządzenia Burmistrza 254
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5704
Regulamin organizacyjny urzędu 48185
Działalność lobbingowa 3853
Zarządzenia 19215
ROK 2021 1402
ROK 2020 27059
ROK 2019 63493
ROK 2018 126393
ROK 2017 152527
ROK 2016 191393
ROK 2015 195384
ROK 2014 272682
ROK 2013 299741
ROK 2012 308870
ROK 2011 252847
ROK 2010 236504
ROK 2009 216550
ROK 2008 181919
Akty prawa miejscowego 658775
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 12293
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 1110
Rok 2018 2789
Rok 2017 3756
Rok 2016 10156
Rok 2015 6535
rok 2014 6554
rok 2013 8469
rok 2012 8612
rok 2011 8249
rok 2010 9652
rok 2009 10830
rok 2008 10456
rok 2007 12120
rok 2006 12684
rok 2005 21085
Budżet Gminy 1575
Rok 2020 1813
Rok 2019 3231
Rok 2018 5119
Rok 2016 6770
Rok 2015 6262
Rok 2017 6669
Rok 2013 7485
Rok 2014 8348
Rok 2012 8438
Rok 2011 8639
Rok 2008 7636
Rok 2010 8991
Rok 2006 7074
Rok 2007 7641
Rok 2009 6902
Informacje kwartalne 161
rok 2020 2717
rok 2019 11531
rok 2018 20302
rok 2017 28179
rok 2016 38637
rok 2015 44008
rok 2014 52556
rok 2013 39173
rok 2012 50718
rok 2011 52571
rok 2010 41988
rok 2009 16750
rok 2008 17217
rok 2007 15619
rok 2006 15419
Informacje roczne 355
Rok 2020 150
Rok 2019 1319
Rok 2018 3782
Rok 2017 5503
Rok 2016 7065
Rok 2015 8455
Rok 2014 9369
Rok 2013 25988
Rok 2012 16923
Rok 2011 21893
Rok 2010 32449
Rok 2009 21324
Rok 2008 15127
Rok 2007 17850
Rok 2006 18237
Podatki i opłaty 276
Rok 2018 1629
Rok 2017 4903
Rok 2016 12617
Rok 2011 9952
rok 2010 7715
rok 2009 5885
rok 2008 6095
rok 2007 6033
rok 2006 6018
rok 2005 6053
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 560
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1646
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1609
Opinie RIO 69569
Majątek Gminy 4490
Interpretacje indywidualne 11620
Sprawozdania finansowe 698
Rok 2019 110
Jednostki organizacyjne 94
Urząd Miejski 347
Ośrodek Pomocy Społecznej 85
Zespół Szkolno-Przedszkolny 80
Sprawozdania zbiorcze 289
Bilans budżetu gminy 268
Rok 2018 344
Jednostki organizacyjne 349
Urząd Miejski 1398
Ośrodek Pomocy Społecznej 1200
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1249
Sprawozdania zbiorcze 1274
Bilans budżetu gminy 1108
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23635
Ochrona Środowiska 42211
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7168
Informacje/Obwieszczenia 107158
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 7071
Azbest 14916
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2838
Program opieki nad zwierzętami 36245
Ewidencja kąpielisk 3498
Rok 2021 119
Rok 2020 892
Rok 2019 3578
Rok 2018 2992
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 5196
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2021 287
Rok 2020 2883
Rok 2019 753
Zarządzanie kryzysowe 9319
Obrona cywilna 4908
Zaproszenia do składania ofert 148950
Zamówienia Publiczne 458393
Plan zamówień 7567
Przetargi 959978
Informacja o wynikach przetargu 306
Zamówienia Publiczne - archiwum 545514
Ogłoszenia 639269
Zagospodarowanie przestrzenne 67461
Gospodarka nieruchomościami 43635
Rejestry i ewidencje 16026
Ocena jakości wody 242
Ocena jakości wody - Kargowa 401
Ocena jakości wody - Dąbrówka 264
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 236
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 187043
Ogłoszenie o konkursach 195145
Druki do pobrania 8978
Ankieta dla podmiotów 6996
Tryb uproszczony 27911
Konsultacje 28496
Sprawozdania 9244
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 12465
Petycje 5775
Informacje ogólne 5203
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 32179
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 3395
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 4208
Oświadczenia Majątkowe 1794
Pracownicy urzędu 268
Rok 2021 179
Rok 2020 2653
Rok 2019 9082
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2950
Rok 2018 14500
koniec kadencji 2014-2018 2734
Rok 2017 17406
Rok 2016 17364
Rok 2015 23931
Rok 2014 37413
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5983
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 857
Rok 2020 1172
Rok 2019 4135
Rok 2018 6576
Rok 2017 7895
Rok 2016 9998
Rok 2015 11217
Rok 2014 14734
Radni Gminy 1416
Rok 2020 4204
Rok 2019 14342
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 16028
Rok 2018 18014
Rok 2017 23961
koniec kadencji 2014-2018 15544
Rok 2016 27586
Rok 2015 27658
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 31073
Rok 2014 61568
Obsługa interesantów w języku migowym 11864
Koordynatorzy do spraw dostępności 458
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 54
Kontrole 98
2010 17203
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7170
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7217
2011 2993
Najwyższa Izba Kontroli 5129
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5169
Archiwum państwowe 5388
Wybory i Referenda 3976
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 5043
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 5091
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1565
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 10777
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9665
Wybory samorządowe 2018 27658
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 14084
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 40142
Referendum 2015 20228
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 21914
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20479
Wybory samorządowe 2014 4629
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 47961
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 26803
wrzesień 2013 r. 28040
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7456
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 25034
Wybory Prezydenckie RP 2010 14183
Wybory samorządowe 2010 8074
Informacje 21720
Okręgi wyborcze 7772
Obwody wyborcze 6853
Miejska Komisja Wyborcza 22545
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 21299
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 13337
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6478
Wybory samorządowe 2006 7744
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6638
Wybory Prezydenckie RP 2005 7543
Dzienniki Ustaw i Monitory 12428
Zgromadzenia publiczne 18164
Nabór pracowników 2756
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10905
Wzory dokumentów 12985
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2142
2021 928
2020 3706
2019 6586
2018 14170
2017 6622
2014 16959
2013 18153
2012 15842
2011 21720
2010 16355
2009 6912
2008 10406
2006 6861
2005 6984
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 67620
Regulamin naboru pracowników w OPS 8366
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 25707
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 21370
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3596
Rok 2015 6398
Rok 2012 4405
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 370
Konkursy 40645
Co i jak załatwić? 459043
Wydziały 338606
Sprawy 407794
Przedsiębiorcy 12451
Informacje dla przedsiębiorców 6435
Przedsiębiorca w Europie 6315
Ponowne wykorzystanie 5458
Kanały technologiczne w drogach 17569
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 8589
Deklaracja dostępności 386

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8452
Statystyki 8777
Rejestr zmian 2673932
« powrót do poprzedniej strony