ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6542
O biuletynie 9972
Mapa biuletynu 6617

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 24872
Status prawny 7684
Przedmiot działania 7236
Rada Miejska 13439
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1927
informacje teleadresowe 7744
skład osobowy rady 2018-2023 8683
komisje rady 11270
tryb działania 7304
skład osobowy rady 2014-2018 85948
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5707
Rok 2020 1061
Rok 2019 6772
Rok 2018 13107
Rok 2017 17703
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4974
Rok 2020 835
Rok 2019 5909
Rok 2018 8718
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 6862
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 12775
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 5556
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1324
Radna Tomczak Aleksandra 2133
Radny Wita Krystian 8766
Radny Pokorski Łukasz 3853
Radny Walczak Daniel 2112
Protokoły głosowań imiennych 1865
Kluby Radnych 1631
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1253
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 139
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 2434
ROK 2018 14719
ROK 2017 22192
ROK 2016 21423
ROK 2015 22570
ROK 2014 35887
ROK 2013 40740
ROK 2012 46803
ROK 2011 35009
ROK 2010 37490
ROK 2009 29331
ROK 2007 33532
ROK 2008 30648
ROK 2006 17656
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1251
ROK 2014 1442
ROK 2013 4987
ROK 2012 20105
ROK 2011 21746
ROK 2010 2572
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 4819
ROK 2019 34335
ROK 2018 55807
ROK 2017 66496
ROK 2016 91797
ROK 2015 93810
ROK 2014 148473
ROK 2013 139321
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 4740
Rok 2019 43861
Rok 2018 89688
Rok 2017 100836
Rok 2016 125222
Rok 2015 138846
Rok 2014 219020
Rok 2013 186581
Rok 2012 204768
Rok 2011 269388
Rok 2010 187117
Rok 2009 134341
Rok 2008 156952
Rok 2007 176800
Rok 2006 150472
Rok 2005 153382
Rok 2004 149659
Rok 2003 118620
Rok 2002 46192
Projekty uchwał do konsultacji 4901
Statut gminy 48434
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 11161
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 38845
Burmistrz 14465
organizacja urzędu 57159
tryb działania 7408
Jednostki organizacyjne 46909
SP Kargowa 20338
Przedszkole 9549
OPS w Kargowej 29
Rejestr Instytucji Kultury 7169
Spółki z udziałem gminy 4997
Uchwały 4339
Jednostki pomocnicze 31451
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5195
Regulamin organizacyjny urzędu 45353
Działalność lobbingowa 3556
Zarządzenia 18315
ROK 2020 11269
ROK 2019 48948
ROK 2018 108521
ROK 2017 138711
ROK 2016 176123
ROK 2015 181614
ROK 2014 255394
ROK 2013 282452
ROK 2012 290016
ROK 2011 237158
ROK 2010 223286
ROK 2009 203543
ROK 2008 170278
Akty prawa miejscowego 623147
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 11388
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 379
Rok 2018 2038
Rok 2017 3309
Rok 2016 7507
Rok 2015 6107
rok 2014 6124
rok 2013 7160
rok 2012 7958
rok 2011 7829
rok 2010 9179
rok 2009 10093
rok 2008 9974
rok 2007 11510
rok 2006 12040
rok 2005 20015
Budżet Gminy 1557
Rok 2020 788
Rok 2019 2847
Rok 2018 4732
Rok 2016 6415
Rok 2015 5970
Rok 2017 6231
Rok 2013 7203
Rok 2014 8082
Rok 2012 8103
Rok 2011 8321
Rok 2008 7302
Rok 2010 8660
Rok 2006 6772
Rok 2007 7298
Rok 2009 6607
Informacje kwartalne 161
rok 2020 771
rok 2019 8549
rok 2018 16963
rok 2017 25111
rok 2016 35624
rok 2015 40796
rok 2014 49334
rok 2013 36770
rok 2012 47578
rok 2011 49367
rok 2010 39803
rok 2009 15905
rok 2008 16345
rok 2007 14877
rok 2006 14675
Informacje roczne 355
Rok 2019 712
Rok 2018 3113
Rok 2017 4862
Rok 2016 6525
Rok 2015 7883
Rok 2014 8810
Rok 2013 24510
Rok 2012 16055
Rok 2011 20807
Rok 2010 30951
Rok 2009 20208
Rok 2007 16944
Rok 2008 14352
Rok 2006 17349
Podatki i opłaty 275
Rok 2018 1415
Rok 2017 4503
Rok 2016 11737
Rok 2011 9616
rok 2010 7351
rok 2009 5580
rok 2008 5811
rok 2007 5748
rok 2006 5756
rok 2005 5765
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 489
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1402
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1369
Opinie RIO 65014
Majątek Gminy 4364
Interpretacje indywidualne 10981
Sprawozdania finansowe 523
Rok 2019 31
Jednostki organizacyjne 31
Urząd Miejski 116
Ośrodek Pomocy Społecznej 26
Zespół Szkolno-Przedszkolny 28
Sprawozdania zbiorcze 86
Bilans budżetu gminy 86
Rok 2018 272
Jednostki organizacyjne 275
Urząd Miejski 1111
Ośrodek Pomocy Społecznej 937
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1003
Sprawozdania zbiorcze 1030
Bilans budżetu gminy 894
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22340
Ochrona Środowiska 40653
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6826
Informacje/Obwieszczenia 98363
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 6644
Azbest 13462
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2452
Program opieki nad zwierzętami 33709
Ewidencja kąpielisk 3322
Rok 2020 353
Rok 2019 2988
Rok 2018 2381
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 4509
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 1530
Rok 2019 459
Zarządzanie kryzysowe 8823
Obrona cywilna 4615
Zaproszenia do składania ofert 132483
Zamówienia Publiczne 430720
Plan zamówień 6102
Przetargi 893472
Zamówienia Publiczne - archiwum 521865
Ogłoszenia 596431
Zagospodarowanie przestrzenne 48477
Gospodarka nieruchomościami 31459
Rejestry i ewidencje 15415
Ocena jakości wody 64
Ocena jakości wody - Kargowa 72
Ocena jakości wody - Dąbrówka 33
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 33
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 177347
Ogłoszenie o konkursach 180996
Druki do pobrania 7959
Ankieta dla podmiotów 6677
Tryb uproszczony 24668
Konsultacje 26290
Sprawozdania 8496
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 11257
Petycje 5513
Informacje ogólne 4887
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 28556
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2901
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3828
Oświadczenia Majątkowe 1715
Pracownicy urzędu 267
Rok 2020 1028
Rok 2019 7646
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2620
Rok 2018 12885
koniec kadencji 2014-2018 2437
Rok 2017 16100
Rok 2016 16135
Rok 2015 22701
Rok 2014 35606
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5579
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 790
Rok 2020 438
Rok 2019 3354
Rok 2018 5740
Rok 2017 7236
Rok 2016 9269
Rok 2015 10423
Rok 2014 13939
Radni Gminy 1350
Rok 2020 1748
Rok 2019 11578
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 13527
Rok 2018 15462
Rok 2017 21857
koniec kadencji 2014-2018 13123
Rok 2016 25386
Rok 2015 25675
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 28932
Rok 2014 57395
Obsługa interesantów w języku migowym 11440
Koordynatorzy do spraw dostępności 109
Kontrole 98
2010 16548
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6786
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6860
2011 2845
Najwyższa Izba Kontroli 4889
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4882
Archiwum państwowe 5102
Wybory i Referenda 3952
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 1941
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 3062
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1264
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 8396
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8085
Wybory samorządowe 2018 24470
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 12952
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 37594
Referendum 2015 18749
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 20469
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19425
Wybory samorządowe 2014 4533
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 45060
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 25460
wrzesień 2013 r. 26405
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7160
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 23678
Wybory Prezydenckie RP 2010 13554
Wybory samorządowe 2010 8048
Informacje 20735
Okręgi wyborcze 7418
Obwody wyborcze 6567
Miejska Komisja Wyborcza 21392
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 20164
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 12724
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6214
Wybory samorządowe 2006 7443
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6318
Wybory Prezydenckie RP 2005 7160
Dzienniki Ustaw i Monitory 12002
Zgromadzenia publiczne 16365
Nabór pracowników 2464
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10421
Wzory dokumentów 12184
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2104
2020 2578
2019 5951
2018 13071
2017 6087
2014 16473
2013 17622
2012 15282
2011 21044
2009 6556
2010 15975
2008 9902
2006 6515
2005 6646
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 63165
Regulamin naboru pracowników w OPS 8053
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 24548
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 20248
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3587
Rok 2015 5999
Rok 2012 4122
Konkursy 38677
Co i jak załatwić? 429779
Wydziały 317249
Sprawy 382886
Przedsiębiorcy 12025
Informacje dla przedsiębiorców 6149
Przedsiębiorca w Europie 6050
Ponowne wykorzystanie 5022
Kanały technologiczne w drogach 16087
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 7075
Deklaracja dostępności 32

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8135
Statystyki 8478
Rejestr zmian 2478366
« powrót do poprzedniej strony