ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6620
O biuletynie 10139
Mapa biuletynu 6700

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 25384
Status prawny 7862
Przedmiot działania 7434
Rada Miejska 13475
Sprawozdania Przewodniczącego RM 2413
informacje teleadresowe 8586
skład osobowy rady 2018-2023 9540
komisje rady 11680
tryb działania 7695
skład osobowy rady 2014-2018 88733
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5848
Rok 2020 1832
Rok 2019 7862
Rok 2018 14404
Rok 2017 18872
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5045
Rok 2020 1426
Rok 2019 6799
Rok 2018 9556
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 7575
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 15085
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 6365
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1638
Radna Tomczak Aleksandra 2483
Radny Wita Krystian 10451
Radny Pokorski Łukasz 4280
Radny Walczak Daniel 2421
Radna Jadwiga Onoszko 138
Radna Mirosława Koziołek 110
Protokoły głosowań imiennych 2095
Kluby Radnych 1853
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1489
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 368
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 2882
ROK 2018 16257
ROK 2017 23687
ROK 2016 22570
ROK 2015 23579
ROK 2014 37479
ROK 2013 42256
ROK 2012 48132
ROK 2011 37812
ROK 2010 39593
ROK 2009 30406
ROK 2007 34642
ROK 2008 31768
ROK 2006 18213
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1295
ROK 2014 1477
ROK 2013 5118
ROK 2012 20904
ROK 2011 22564
ROK 2010 2643
Uchwały Rady Miejskiej 470
Projekty uchwał 27
ROK 2021 20
ROK 2020 8477
ROK 2019 40060
ROK 2018 61004
ROK 2017 70428
ROK 2016 96465
ROK 2015 98380
ROK 2014 154353
ROK 2013 145050
Uchwały Rady Miejskiej 280
Rok 2021 49
Rok 2020 9947
Rok 2019 51721
Rok 2018 98490
Rok 2017 107246
Rok 2016 131859
Rok 2015 144856
Rok 2014 227395
Rok 2013 193890
Rok 2012 213521
Rok 2011 279864
Rok 2010 193896
Rok 2009 139258
Rok 2008 163080
Rok 2007 184009
Rok 2006 156122
Rok 2005 159981
Rok 2004 155684
Rok 2003 123573
Rok 2002 47626
Projekty uchwał do konsultacji 4999
Statut gminy 50308
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 11440
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 40515
Burmistrz 15180
organizacja urzędu 60284
tryb działania 7628
Jednostki organizacyjne 48282
SP Kargowa 20917
Przedszkole 10032
OPS w Kargowej 350
Rejestr Instytucji Kultury 7608
Spółki z udziałem gminy 5580
Uchwały 4655
Jednostki pomocnicze 32556
Zarządzenia Burmistrza 253
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5587
Regulamin organizacyjny urzędu 47096
Działalność lobbingowa 3738
Zarządzenia 18936
ROK 2021 18
ROK 2020 20257
ROK 2019 58107
ROK 2018 119871
ROK 2017 147492
ROK 2016 185774
ROK 2015 190141
ROK 2014 266213
ROK 2013 293356
ROK 2012 301836
ROK 2011 246921
ROK 2010 231672
ROK 2009 211832
ROK 2008 177535
Akty prawa miejscowego 645323
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 12026
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 893
Rok 2018 2577
Rok 2017 3579
Rok 2016 9831
Rok 2015 6354
rok 2014 6388
rok 2013 8280
rok 2012 8441
rok 2011 8096
rok 2010 9479
rok 2009 10612
rok 2008 10272
rok 2007 11889
rok 2006 12420
rok 2005 20646
Budżet Gminy 1567
Rok 2020 1454
Rok 2019 3086
Rok 2018 4969
Rok 2016 6615
Rok 2015 6148
Rok 2017 6480
Rok 2013 7378
Rok 2014 8244
Rok 2012 8297
Rok 2011 8506
Rok 2008 7502
Rok 2010 8844
Rok 2006 6959
Rok 2007 7482
Rok 2009 6779
Informacje kwartalne 161
rok 2020 1748
rok 2019 10319
rok 2018 18988
rok 2017 26991
rok 2016 37442
rok 2015 42750
rok 2014 51312
rok 2013 38241
rok 2012 49551
rok 2011 51355
rok 2010 41088
rok 2009 16417
rok 2008 16889
rok 2007 15318
rok 2006 15125
Informacje roczne 355
Rok 2019 1058
Rok 2018 3531
Rok 2017 5258
Rok 2016 6861
Rok 2015 8219
Rok 2014 9160
Rok 2013 25431
Rok 2012 16593
Rok 2011 21478
Rok 2010 31870
Rok 2009 20806
Rok 2007 17511
Rok 2008 14799
Rok 2006 17885
Podatki i opłaty 276
Rok 2018 1546
Rok 2017 4726
Rok 2016 12306
Rok 2011 9831
rok 2010 7566
rok 2009 5765
rok 2008 5977
rok 2007 5922
rok 2006 5915
rok 2005 5928
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 533
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1544
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1517
Opinie RIO 67830
Majątek Gminy 4441
Interpretacje indywidualne 11344
Sprawozdania finansowe 626
Rok 2019 80
Jednostki organizacyjne 71
Urząd Miejski 242
Ośrodek Pomocy Społecznej 65
Zespół Szkolno-Przedszkolny 60
Sprawozdania zbiorcze 210
Bilans budżetu gminy 192
Rok 2018 316
Jednostki organizacyjne 321
Urząd Miejski 1289
Ośrodek Pomocy Społecznej 1091
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1143
Sprawozdania zbiorcze 1166
Bilans budżetu gminy 1026
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23169
Ochrona Środowiska 41595
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7031
Informacje/Obwieszczenia 103649
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 6893
Azbest 14376
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2674
Program opieki nad zwierzętami 35169
Ewidencja kąpielisk 3440
Rok 2021 18
Rok 2020 680
Rok 2019 3340
Rok 2018 2757
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 4898
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2021 56
Rok 2020 2423
Rok 2019 635
Zarządzanie kryzysowe 9107
Obrona cywilna 4794
Zaproszenia do składania ofert 142296
Zamówienia Publiczne 447084
Plan zamówień 6959
Przetargi 932661
Zamówienia Publiczne - archiwum 536634
Ogłoszenia 622442
Zagospodarowanie przestrzenne 59664
Gospodarka nieruchomościami 38300
Rejestry i ewidencje 15783
Ocena jakości wody 149
Ocena jakości wody - Kargowa 242
Ocena jakości wody - Dąbrówka 143
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 140
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 183324
Ogłoszenie o konkursach 189115
Druki do pobrania 8546
Ankieta dla podmiotów 6867
Tryb uproszczony 26525
Konsultacje 27667
Sprawozdania 8948
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 12002
Petycje 5640
Informacje ogólne 5072
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 30648
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 3152
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 4067
Oświadczenia Majątkowe 1753
Pracownicy urzędu 268
Rok 2020 1928
Rok 2019 8494
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2835
Rok 2018 13877
koniec kadencji 2014-2018 2619
Rok 2017 16900
Rok 2016 16869
Rok 2015 23448
Rok 2014 36777
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5818
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 833
Rok 2020 851
Rok 2019 3831
Rok 2018 6253
Rok 2017 7645
Rok 2016 9721
Rok 2015 10926
Rok 2014 14456
Radni Gminy 1400
Rok 2020 3142
Rok 2019 13296
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 15056
Rok 2018 17049
Rok 2017 23141
koniec kadencji 2014-2018 14610
Rok 2016 26728
Rok 2015 26860
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 30122
Rok 2014 59831
Obsługa interesantów w języku migowym 11705
Koordynatorzy do spraw dostępności 308
Kontrole 98
2010 16927
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7016
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7072
2011 2923
Najwyższa Izba Kontroli 5035
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5054
Archiwum państwowe 5275
Wybory i Referenda 3968
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 3856
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 4302
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1447
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 9867
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 9068
Wybory samorządowe 2018 26422
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 13628
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 39123
Referendum 2015 19641
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 21380
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20088
Wybory samorządowe 2014 4591
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 46866
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 26307
wrzesień 2013 r. 27411
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7349
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 24575
Wybory Prezydenckie RP 2010 13939
Wybory samorządowe 2010 8064
Informacje 21355
Okręgi wyborcze 7632
Obwody wyborcze 6737
Miejska Komisja Wyborcza 22101
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 20881
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 13093
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6373
Wybory samorządowe 2006 7629
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6488
Wybory Prezydenckie RP 2005 7351
Dzienniki Ustaw i Monitory 12238
Zgromadzenia publiczne 17518
Nabór pracowników 2612
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10711
Wzory dokumentów 12657
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2119
2020 3303
2019 6313
2018 13721
2017 6427
2014 16769
2013 17945
2012 15636
2011 21419
2009 6763
2010 16210
2008 10209
2006 6732
2005 6864
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 65746
Regulamin naboru pracowników w OPS 8222
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 25236
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 20915
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3593
Rok 2015 6214
Rok 2012 4285
Konkursy 39621
Co i jak załatwić? 446115
Wydziały 329899
Sprawy 397833
Przedsiębiorcy 12297
Informacje dla przedsiębiorców 6317
Przedsiębiorca w Europie 6210
Ponowne wykorzystanie 5288
Kanały technologiczne w drogach 16977
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 7970
Deklaracja dostępności 236

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8309
Statystyki 8643
Rejestr zmian 2587246
« powrót do poprzedniej strony