ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6776
O biuletynie 10474
Mapa biuletynu 6839

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 26816
Status prawny 8278
Przedmiot działania 7826
Rada Miejska 14084
Sprawozdania Przewodniczącego RM 3075
informacje teleadresowe 9080
skład osobowy rady 2018-2023 11071
komisje rady 12175
tryb działania 8084
skład osobowy rady 2014-2018 96334
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6073
Rok 2021 872
Rok 2020 3587
Rok 2019 10093
Rok 2018 16843
Rok 2017 20986
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5161
Rok 2021 587
Rok 2020 2883
Rok 2019 8486
Rok 2018 11015
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 9102
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 19242
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 7636
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2067
Radna Tomczak Aleksandra 3104
Radny Wita Krystian 13201
Radny Pokorski Łukasz 5315
Radny Walczak Daniel 3049
Radna Jadwiga Onoszko 597
Radna Mirosława Koziołek 413
Protokoły głosowań imiennych 2470
Kluby Radnych 2389
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1910
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 844
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2020 r. 153
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 3676
ROK 2018 18512
ROK 2017 26061
ROK 2016 24607
ROK 2015 25362
ROK 2014 40315
ROK 2013 44913
ROK 2012 50057
ROK 2011 40072
ROK 2010 41846
ROK 2009 32374
ROK 2007 36708
ROK 2008 33605
ROK 2006 19245
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1372
ROK 2014 1562
ROK 2013 5372
ROK 2012 22285
ROK 2011 24042
ROK 2010 2786
Uchwały Rady Miejskiej 475
Projekty uchwał 27
ROK 2021 4005
ROK 2020 16478
ROK 2019 52832
ROK 2018 71907
ROK 2017 78406
ROK 2016 105373
ROK 2015 107159
ROK 2014 166129
ROK 2013 156370
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2021 6459
Rok 2020 19305
Rok 2019 66473
Rok 2018 114764
Rok 2017 118692
Rok 2016 143602
Rok 2015 155840
Rok 2014 243252
Rok 2013 206940
Rok 2012 228711
Rok 2011 300166
Rok 2010 206435
Rok 2009 148098
Rok 2008 174490
Rok 2007 197228
Rok 2006 167829
Rok 2005 171501
Rok 2004 166892
Rok 2003 132576
Rok 2002 50547
Projekty uchwał do konsultacji 5231
Statut gminy 54800
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 12136
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 43437
Burmistrz 16185
organizacja urzędu 68333
tryb działania 8032
Jednostki organizacyjne 51036
SP Kargowa 22035
Przedszkole 10527
OPS w Kargowej 654
Rejestr Instytucji Kultury 8075
Spółki z udziałem gminy 6651
Uchwały 5307
Jednostki pomocnicze 34649
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5915
Regulamin organizacyjny urzędu 50404
Działalność lobbingowa 4077
Zarządzenia 19932
ROK 2021 9126
ROK 2020 38450
ROK 2019 75215
ROK 2018 139851
ROK 2017 163381
ROK 2016 202826
ROK 2015 206769
ROK 2014 286101
ROK 2013 313641
ROK 2012 323969
ROK 2011 264883
ROK 2010 246690
ROK 2009 226636
ROK 2008 190867
Akty prawa miejscowego 686841
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 12896
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2020 293
Rok 2019 1449
Rok 2018 3168
Rok 2017 4107
Rok 2016 10589
Rok 2015 6865
rok 2014 6866
rok 2013 8793
rok 2012 8923
rok 2011 8563
rok 2010 10038
rok 2009 11222
rok 2008 10880
rok 2007 12613
rok 2006 13137
rok 2005 21933
Budżet Gminy 1640
Rok 2021 894
Rok 2020 2152
Rok 2019 3532
Rok 2018 5432
Rok 2017 6993
Rok 2016 7034
Rok 2015 6510
Rok 2014 8607
Rok 2013 7745
Rok 2012 8728
Rok 2011 8930
Rok 2010 9296
Rok 2009 7155
Rok 2008 7947
Rok 2007 7964
Rok 2006 7356
Informacje kwartalne 161
rok 2021 935
rok 2020 4849
rok 2019 14051
rok 2018 23209
rok 2017 30503
rok 2016 41168
rok 2015 46664
rok 2014 55226
rok 2013 41054
rok 2012 53245
rok 2011 55356
rok 2010 43701
rok 2009 17423
rok 2008 17868
rok 2007 16196
rok 2006 16039
Informacje roczne 355
Rok 2020 640
Rok 2019 1764
Rok 2018 4281
Rok 2017 5981
Rok 2016 7501
Rok 2015 8896
Rok 2014 9821
Rok 2013 27130
Rok 2012 17583
Rok 2011 22759
Rok 2010 33809
Rok 2009 22212
Rok 2008 15787
Rok 2007 18608
Rok 2006 18964
Podatki i opłaty 276
Rok 2018 1811
Rok 2017 5214
Rok 2016 13281
Rok 2011 10257
rok 2010 8036
rok 2009 6115
rok 2008 6325
rok 2007 6261
rok 2006 6251
rok 2005 6294
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 615
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1828
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1792
Opinie RIO 73459
Majątek Gminy 4654
Interpretacje indywidualne 12206
Sprawozdania finansowe 912
Rok 2020 52
Jednostki organizacyjne 30
Urząd Miejski 96
Ośrodek Pomocy Społecznej 88
Zespół Szkolno-Przedszkolny 84
Sprawozdania zbiorcze 75
Bilans budżetu gminy 83
Rok 2019 162
Jednostki organizacyjne 149
Urząd Miejski 524
Ośrodek Pomocy Społecznej 199
Zespół Szkolno-Przedszkolny 194
Sprawozdania zbiorcze 465
Bilans budżetu gminy 508
Rok 2018 406
Jednostki organizacyjne 406
Urząd Miejski 1671
Ośrodek Pomocy Społecznej 1419
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1450
Sprawozdania zbiorcze 1475
Bilans budżetu gminy 1316
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24649
Ochrona Środowiska 43931
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7414
Informacje/Obwieszczenia 115951
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 7412
Azbest 16093
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3387
Program opieki nad zwierzętami 38582
Ewidencja kąpielisk 3613
Wykaz kąpielisk 174
Karta kąpielisk 143
Rok 2021 796
Rok 2020 1296
Rok 2019 4025
Rok 2018 3551
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 5986
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2021 958
Rok 2020 3907
Rok 2019 1056
Zarządzanie kryzysowe 9922
Obrona cywilna 5155
Zaproszenia do składania ofert 164340
Zamówienia Publiczne 480053
Plan zamówień 8804
Przetargi 1019723
Informacja o wynikach przetargu 2469
Plany (mpzp) - projekty 970
Zamówienia Publiczne - archiwum 564074
Rejestry i ewidencje 16758
Ogłoszenia 675486
Zagospodarowanie przestrzenne 85642
Gospodarka nieruchomościami 57140
Ocena jakości wody 585
Ocena jakości wody - Kargowa 783
Ocena jakości wody - Dąbrówka 483
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 440
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 195108
Ogłoszenie o konkursach 211331
Druki do pobrania 9890
Ankieta dla podmiotów 7262
Tryb uproszczony 31209
Konsultacje 30570
Sprawozdania 10043
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 13399
Oświadczenia Majątkowe 2337
Pracownicy urzędu 268
Rok 2021 2046
Rok 2020 3539
Rok 2019 10182
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 3222
Rok 2018 15568
koniec kadencji 2014-2018 2979
Rok 2017 18284
Rok 2016 18306
Rok 2015 24897
Rok 2014 38809
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 6291
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 880
Rok 2021 545
Rok 2020 1692
Rok 2019 4738
Rok 2018 7191
Rok 2017 8445
Rok 2016 10561
Rok 2015 11889
Rok 2014 15346
Radni Gminy 1448
Rok 2021 1673
Rok 2020 6468
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 18306
Rok 2019 16822
Rok 2018 20213
Rok 2017 25977
koniec kadencji 2014-2018 17745
Rok 2016 29575
Rok 2015 29588
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 32832
Rok 2014 64966
Petycje 6144
Informacje ogólne 5498
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 35036
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 4119
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 4488
Obsługa interesantów w języku migowym 12454
Koordynatorzy do spraw dostępności 931
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 675
Wybory i Referenda 4374
Wybory uzupełniające 2021 1707
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 7209
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 6751
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1825
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 12856
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10971
Wybory samorządowe 2018 30231
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 15013
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 42178
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 23047
Referendum 2015 21430
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 21368
Wybory samorządowe 2014 4825
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 50499
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 27848
wrzesień 2013 r. 29410
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 26172
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7698
Wybory samorządowe 2010 8095
Informacje 22521
Okręgi wyborcze 8030
Obwody wyborcze 7132
Miejska Komisja Wyborcza 23489
Wybory Prezydenckie RP 2010 14675
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 13814
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 22240
Wybory samorządowe 2006 8021
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6686
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6853
Wybory Prezydenckie RP 2005 7840
Kontrole 98
2010 17978
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7451
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7503
2011 3096
Najwyższa Izba Kontroli 5355
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5392
Archiwum państwowe 5636
Dzienniki Ustaw i Monitory 12986
Zgromadzenia publiczne 19824
Nabór pracowników 3067
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 11341
Wzory dokumentów 13757
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2188
2021 2889
2020 4177
2019 7032
2018 14963
2017 7016
2014 17241
2013 18576
2012 16266
2011 22258
2010 16663
2009 7161
2008 10804
2006 7133
2005 7230
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 71796
Regulamin naboru pracowników w OPS 8619
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 26573
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 22228
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3598
Rok 2015 6697
Rok 2012 4626
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 965
Co i jak załatwić? 488265
Wydziały 357818
Sprawy 430331
Konkursy 41895
Przedsiębiorcy 13003
Informacje dla przedsiębiorców 6643
Przedsiębiorca w Europie 6549
Ponowne wykorzystanie 5968
Kanały technologiczne w drogach 18914
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 10211
Deklaracja dostępności 832

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8867
Statystyki 9169
Rejestr zmian 2876966
« powrót do poprzedniej strony