ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6857
O biuletynie 10669
Mapa biuletynu 6897

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 27755
Status prawny 8484
Przedmiot działania 8034
Rada Miejska w Kargowej 15075
Sprawozdania Przewodniczącego RM 3437
informacje teleadresowe 9359
skład osobowy rady 2018-2023 11818
komisje rady 12463
tryb działania 8275
skład osobowy rady 2014-2018 99556
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 6186
Rok 2022 60
Rok 2021 1904
Rok 2020 4548
Rok 2019 11300
Rok 2018 18152
Rok 2017 22156
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 5224
Rok 2022 78
Rok 2021 1283
Rok 2020 3635
Rok 2019 9427
Rok 2018 11823
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 10014
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 21850
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 8448
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 2343
Radna Tomczak Aleksandra 3502
Radny Wita Krystian 14793
Radny Pokorski Łukasz 6986
Radny Walczak Daniel 3388
Radna Jadwiga Onoszko 938
Radna Mirosława Koziołek 640
Protokoły głosowań imiennych 2733
Kluby Radnych 2672
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 2147
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 1147
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2020 r. 376
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 4187
ROK 2018 19761
ROK 2017 27351
ROK 2016 25834
ROK 2015 26420
ROK 2014 41875
ROK 2013 46367
ROK 2012 51127
ROK 2011 41395
ROK 2010 43264
ROK 2009 33449
ROK 2007 37928
ROK 2008 34593
ROK 2006 19803
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2021 279
ROK 2015 1423
ROK 2014 1607
ROK 2013 5469
ROK 2012 22993
ROK 2011 24874
ROK 2010 2896
Uchwały Rady Miejskiej 476
Projekty uchwał 27
ROK 2022 211
ROK 2021 9550
ROK 2020 20533
ROK 2019 59783
ROK 2018 77497
ROK 2017 82529
ROK 2016 110053
ROK 2015 111919
ROK 2014 172307
ROK 2013 162328
Uchwały Rady Miejskiej 283
Rok 2022 95
Rok 2021 14668
Rok 2020 23696
Rok 2019 74560
Rok 2018 123634
Rok 2017 125278
Rok 2016 150021
Rok 2015 161989
Rok 2014 251378
Rok 2013 213909
Rok 2012 237201
Rok 2011 311260
Rok 2010 213111
Rok 2009 153303
Rok 2008 181432
Rok 2007 205074
Rok 2006 174548
Rok 2005 178544
Rok 2004 173166
Rok 2003 137681
Rok 2002 52226
Projekty uchwał do konsultacji 5341
Statut gminy 57017
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 12552
Urząd Miejski w Kargowej 346
informacje teleadresowe 45451
Burmistrz 16953
organizacja urzędu 72735
tryb działania 8284
Jednostki organizacyjne 52857
SP Kargowa 22690
Przedszkole 10879
OPS w Kargowej 884
Rejestr Instytucji Kultury 8361
Spółki z udziałem gminy 7443
Uchwały 5699
Klub Dziecięcy 577
Jednostki pomocnicze 36227
Zarządzenia Burmistrza 255
Kodeks etyki pracowników samorządowych 6099
Regulamin organizacyjny urzędu 52343
Działalność lobbingowa 4262
Zarządzenia 20462
ROK 2022 0
ROK 2021 19776
ROK 2020 46961
ROK 2019 84269
ROK 2018 150552
ROK 2017 172281
ROK 2016 212433
ROK 2015 216105
ROK 2014 296236
ROK 2013 324356
ROK 2012 336403
ROK 2011 275244
ROK 2010 254881
ROK 2009 234071
ROK 2008 197516
Akty prawa miejscowego 711384
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 13462
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2020 582
Rok 2019 1704
Rok 2018 3460
Rok 2017 4377
Rok 2016 10946
Rok 2015 7139
rok 2014 7127
rok 2013 9063
rok 2012 9165
rok 2011 8803
rok 2010 10345
rok 2009 11532
rok 2008 11145
rok 2007 13007
rok 2006 13578
rok 2005 22671
Budżet Gminy 1652
Rok 2022 76
Rok 2021 1635
Rok 2020 2391
Rok 2019 3769
Rok 2018 5674
Rok 2017 7229
Rok 2016 7260
Informacje kwartalne 161
rok 2021 1992
rok 2020 6360
rok 2019 15841
rok 2018 25171
rok 2017 32224
rok 2016 43129
rok 2015 48672
rok 2014 57357
rok 2013 42430
rok 2012 55109
rok 2011 57341
rok 2010 44998
rok 2009 17911
rok 2008 18408
rok 2007 16677
rok 2006 16602
Informacje roczne 355
Rok 2020 1006
Rok 2019 2075
Rok 2018 4651
Rok 2017 6353
Rok 2016 7831
Rok 2015 9255
Rok 2014 10190
Rok 2013 28065
Rok 2012 18105
Rok 2011 23413
Rok 2010 34727
Rok 2009 22871
Rok 2008 16237
Rok 2007 19196
Rok 2006 19561
Podatki i opłaty 279
Rok 2018 1958
Rok 2017 5478
Rok 2016 13906
Rok 2011 10531
rok 2010 8293
rok 2009 6283
rok 2008 6487
rok 2007 6452
rok 2006 6429
rok 2005 6466
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 670
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1986
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1959
Opinie RIO 76698
Majątek Gminy 4775
Interpretacje indywidualne 12638
Sprawozdania finansowe 1040
Rok 2020 90
Jednostki organizacyjne 67
Urząd Miejski 214
Ośrodek Pomocy Społecznej 239
Zespół Szkolno-Przedszkolny 198
Sprawozdania zbiorcze 197
Bilans budżetu gminy 194
Rok 2019 199
Jednostki organizacyjne 191
Urząd Miejski 675
Ośrodek Pomocy Społecznej 312
Zespół Szkolno-Przedszkolny 306
Sprawozdania zbiorcze 618
Bilans budżetu gminy 697
Rok 2018 452
Jednostki organizacyjne 447
Urząd Miejski 1931
Ośrodek Pomocy Społecznej 1598
Zespół Szkolno-Przedszkolny 1607
Sprawozdania zbiorcze 1631
Bilans budżetu gminy 1466
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25697
Ochrona Środowiska 45535
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 7640
Informacje/Obwieszczenia 125418
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 7727
Azbest 17043
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 3938
Program opieki nad zwierzętami 40676
Ewidencja kąpielisk 3753
Wykaz kąpielisk 352
Karta kąpielisk 378
Rok 2021 1348
Rok 2020 1566
Rok 2019 4377
Rok 2018 4004
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 6686
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2022 93
Rok 2021 1540
Rok 2020 4659
Rok 2019 1286
Zarządzanie kryzysowe 10536
Obrona cywilna 5353
Zaproszenia do składania ofert 175087
Przetargi 1066047
Informacja o wynikach przetargu 4781
Zamówienia Publiczne 498796
Plan zamówień 9997
Plany (mpzp) - projekty 3078
Zamówienia Publiczne - archiwum 578444
Rejestry i ewidencje 17436
Ogłoszenia 705614
Zagospodarowanie przestrzenne 100495
Gospodarka nieruchomościami 71486
Ocena jakości wody 886
Ocena jakości wody - Kargowa 1059
Ocena jakości wody - Dąbrówka 695
Ocena jakości wody - Smolno Wielkie 670
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 201868
Ogłoszenie o konkursach 225865
Druki do pobrania 10732
Ankieta dla podmiotów 7456
Tryb uproszczony 34323
Konsultacje 32352
Sprawozdania 10669
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 14203
Program 199
Oświadczenia Majątkowe 2874
Pracownicy urzędu 268
Rok 2021 3353
Rok 2020 4201
Rok 2019 11133
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 3460
Rok 2018 16570
koniec kadencji 2014-2018 3206
Rok 2017 19097
Rok 2016 19134
Rok 2015 25774
Rok 2014 40142
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 6583
Dyrektorzy jednostek, członkowie zarządu 917
Rok 2021 1210
Rok 2020 2100
Rok 2019 5233
Rok 2018 7710
Rok 2017 8894
Rok 2016 11087
Rok 2015 12455
Rok 2014 15911
Radni Gminy 1482
Rok 2021 3651
Rok 2020 8121
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 20060
Rok 2019 18600
Rok 2018 21894
Rok 2017 27486
koniec kadencji 2014-2018 19325
Rok 2016 31100
Rok 2015 30994
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 34324
Rok 2014 67683
Programy gminne 398
Petycje 6466
Informacje ogólne 5726
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 37608
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 4763
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 4778
Obsługa interesantów w języku migowym 13006
Stan zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1250
Koordynatorzy do spraw dostępności 1388
Wybory i Referenda 4726
Wybory uzupełniające 2021 3162
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 8676
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 8058
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 2029
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 14400
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 11974
Wybory samorządowe 2018 32061
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 15738
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 43758
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 24064
Referendum 2015 22466
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22072
Wybory samorządowe 2014 4921
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 52400
Wybory uzupełniające 2013 67
listopad 2013 r. 28761
wrzesień 2013 r. 30628
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 27139
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7915
Wybory samorządowe 2010 8113
Informacje 23121
Okręgi wyborcze 8248
Obwody wyborcze 7355
Miejska Komisja Wyborcza 24264
Wybory Prezydenckie RP 2010 15017
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 14193
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 23008
Wybory samorządowe 2006 8232
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6863
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 7037
Wybory Prezydenckie RP 2005 8087
Kontrole 98
2010 18635
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 7687
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 7756
2011 3170
Najwyższa Izba Kontroli 5514
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5556
Archiwum państwowe 5832
Dzienniki Ustaw i Monitory 13497
Zgromadzenia publiczne 21551
Nabór pracowników 3477
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 11746
Wzory dokumentów 14332
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2198
2021 6858
2020 4652
2019 7403
2018 15634
2017 7375
2014 17497
2013 18874
2012 16613
2011 22686
2010 16965
2009 7359
2008 11171
2006 7352
2005 7420
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 75262
Regulamin naboru pracowników w OPS 8875
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 27956
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 23056
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3600
Rok 2015 6996
Rok 2012 4795
Ogłoszenie o naborze pracowników w GCK 1313
Konkursy 42882
Co i jak załatwić? 508547
Wydziały 370950
Sprawy 446133
Przedsiębiorcy 13571
Informacje dla przedsiębiorców 6891
Przedsiębiorca w Europie 6769
Ponowne wykorzystanie 6457
Kanały technologiczne w drogach 20303
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 11462
Deklaracja dostępności 1339
Co i jak załatwić 222
Budownictwo, architektura, urbanistyka 23
Wydanie wypisów z MPZP 53
Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 58
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy 80
Ustalenie numeru porządkowego 60
Podatki i opłaty 18
Księgowość Podatkowa 84
Wymiar Podatków 136

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 9262
Statystyki 9540
Rejestr zmian 3040465
« powrót do poprzedniej strony