Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Kargowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja 6509
O biuletynie 9888
Mapa biuletynu 6576

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Kargowa 24633
Status prawny 7597
Przedmiot działania 7145
Rada Miejska 13414
Sprawozdania Przewodniczącego RM 1763
informacje teleadresowe 7628
skład osobowy rady 2018-2023 8276
komisje rady 11167
tryb działania 7222
skład osobowy rady 2014-2018 84725
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej 5617
Rok 2020 731
Rok 2019 6137
Rok 2018 12400
Rok 2017 17053
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 4933
Rok 2020 616
Rok 2019 5404
Rok 2018 8268
Transmisje z obrad sesji oraz komisji Rady Miejskiej 6439
Nagrania archiwalne z obrad sesji RM 11478
Nagrania archiwalne z obrad komisji RM 5177
Interpelacje i zapytania radnych RM w Kargowej 1244
Radna Tomczak Aleksandra 1993
Radny Wita Krystian 8197
Radny Pokorski Łukasz 3603
Radny Walczak Daniel 1969
Protokoły głosowań imiennych 1756
Kluby Radnych 1511
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2018 r. 1135
RAPORT O STANIE GMINY KARGOWA W 2019 r. 24
Protokoły z sesji RM 1311
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 4
ROK 2019 2304
ROK 2018 14046
ROK 2017 21465
ROK 2016 20831
ROK 2015 22040
ROK 2014 35097
ROK 2013 39959
ROK 2012 46201
ROK 2011 34388
ROK 2010 36842
ROK 2009 28809
ROK 2007 32990
ROK 2008 30160
ROK 2006 17381
Protokoły z posiedzeń komisji 0
ROK 2015 1229
ROK 2014 1422
ROK 2013 4919
ROK 2012 19677
ROK 2011 21267
ROK 2010 2539
Uchwały Rady Miejskiej 469
Projekty uchwał 27
ROK 2020 3154
ROK 2019 31061
ROK 2018 52758
ROK 2017 64124
ROK 2016 89195
ROK 2015 90997
ROK 2014 144940
ROK 2013 135958
Uchwały Rady Miejskiej 278
Rok 2020 3058
Rok 2019 39808
Rok 2018 84618
Rok 2017 97275
Rok 2016 121644
Rok 2015 135420
Rok 2014 214317
Rok 2013 182471
Rok 2012 200097
Rok 2011 263426
Rok 2010 183450
Rok 2009 131754
Rok 2008 153679
Rok 2007 173195
Rok 2006 147269
Rok 2005 149932
Rok 2004 146554
Rok 2003 115978
Rok 2002 45442
Projekty uchwał do konsultacji 4853
Statut gminy 47481
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kargowa 11015
Urząd Miejski 346
informacje teleadresowe 38395
Burmistrz 14234
organizacja urzędu 55737
tryb działania 7309
Jednostki organizacyjne 46390
SP Kargowa 20076
Przedszkole 9412
Rejestr Instytucji Kultury 7067
Spółki z udziałem gminy 4799
Uchwały 4180
Jednostki pomocnicze 31041
Zarządzenia Burmistrza 251
Kodeks etyki pracowników samorządowych 5103
Regulamin organizacyjny urzędu 44471
Działalność lobbingowa 3458
Zarządzenia 18297
ROK 2020 7643
ROK 2019 43926
ROK 2018 102262
ROK 2017 133738
ROK 2016 171004
ROK 2015 176664
ROK 2014 249433
ROK 2013 276327
ROK 2012 283439
ROK 2011 231241
ROK 2010 218688
ROK 2009 199096
ROK 2008 166291
Akty prawa miejscowego 611040
Finanse 293
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Kargowej 11204
Rachunki Masowe 0
informacje 456
Rok 2019 205
Rok 2018 1884
Rok 2017 3151
Rok 2016 7318
Rok 2015 5981
rok 2014 6003
rok 2013 7025
rok 2012 7812
rok 2011 7686
rok 2010 9036
rok 2009 9944
rok 2008 9819
rok 2007 11317
rok 2006 11866
rok 2005 19646
Budżet Gminy 1549
Rok 2020 593
Rok 2019 2721
Rok 2018 4613
Rok 2016 6288
Rok 2015 5874
Rok 2017 6106
Rok 2013 7117
Rok 2014 7992
Rok 2012 7993
Rok 2011 8223
Rok 2008 7217
Rok 2010 8557
Rok 2006 6683
Rok 2007 7195
Rok 2009 6510
Informacje kwartalne 161
rok 2020 302
rok 2019 7554
rok 2018 15898
rok 2017 24070
rok 2016 34567
rok 2015 39684
rok 2014 48215
rok 2013 35923
rok 2012 46435
rok 2011 48273
rok 2010 39026
rok 2009 15647
rok 2008 16071
rok 2007 14649
rok 2006 14413
Informacje roczne 355
Rok 2019 538
Rok 2018 2874
Rok 2017 4639
Rok 2016 6359
Rok 2015 7684
Rok 2014 8635
Rok 2013 23997
Rok 2012 15752
Rok 2011 20453
Rok 2010 30440
Rok 2009 19836
Rok 2007 16674
Rok 2008 14114
Rok 2006 17067
Podatki i opłaty 274
Rok 2018 1369
Rok 2017 4390
Rok 2016 11475
Rok 2011 9495
rok 2010 7226
rok 2009 5506
rok 2008 5725
rok 2007 5658
rok 2006 5671
rok 2005 5683
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej przedsiębiorców 464
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1328
Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 1276
Opinie RIO 63405
Majątek Gminy 4324
Interpretacje indywidualne 10776
Sprawozdania finansowe 471
Rok 2019 15
Jednostki organizacyjne 13
Urząd Miejski 44
Ośrodek Pomocy Społecznej 9
Zespół Szkolno-Przedszkolny 13
Sprawozdania zbiorcze 39
Bilans budżetu gminy 44
Rok 2018 248
Jednostki organizacyjne 255
Urząd Miejski 1013
Ośrodek Pomocy Społecznej 857
Zespół Szkolno-Przedszkolny 910
Sprawozdania zbiorcze 926
Bilans budżetu gminy 801
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 22076
Ochrona Środowiska 40139
Publicznie dostępny wykaz danych 0
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6711
Informacje/Obwieszczenia 95160
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Ankieta 6494
Azbest 13021
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2325
Program opieki nad zwierzętami 32861
Ewidencja kąpielisk 3238
Rok 2020 192
Rok 2019 2795
Rok 2018 2203
Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 4317
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Rok 2020 1191
Rok 2019 376
Zarządzanie kryzysowe 8702
Obrona cywilna 4512
Zaproszenia do składania ofert 127624
Zamówienia Publiczne 422492
Plan zamówień 5686
Przetargi 872425
Zamówienia Publiczne - archiwum 514008
Ogłoszenia 581454
Zagospodarowanie przestrzenne 41956
Gospodarka nieruchomościami 27811
Rejestry i ewidencje 15255
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 174059
Ogłoszenie o konkursach 176453
Druki do pobrania 7632
Ankieta dla podmiotów 6581
Tryb uproszczony 23656
Konsultacje 25449
Sprawozdania 8237
Ddokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 10805
Petycje 5465
Informacje ogólne 4810
Petycje składane do Burmistrza - Rejestr petycji 27571
Petycje składane do Rady Miejskiej - Rejestr petycji 2763
Informacje o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim 3730
Oświadczenia Majątkowe 1678
Pracownicy urzędu 266
Rok 2020 546
Rok 2019 7159
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 2516
Rok 2018 12380
koniec kadencji 2014-2018 2328
Rok 2017 15725
Rok 2016 15763
Rok 2015 22298
Rok 2014 35049
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 5446
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych 774
Rok 2020 213
Rok 2019 3067
Rok 2018 5467
Rok 2017 7009
Rok 2016 9036
Rok 2015 10189
Rok 2014 13668
Radni Gminy 1338
Rok 2020 1045
Rok 2019 10557
Rozpoczęcie kadencji 2018-2023 12643
Rok 2018 14631
Rok 2017 21198
koniec kadencji 2014-2018 12246
Rok 2016 24751
Rok 2015 25011
Rozpoczęcie kadencji 2014-2018 28263
Rok 2014 56164
Obsługa interesantów w języku migowym 11315
Koordynatorzy do spraw dostępności 24
Kontrole 98
2010 16362
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 6699
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 6756
2011 2808
Najwyższa Izba Kontroli 4807
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4796
Archiwum państwowe 5006
Wybory i Referenda 3951
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020 r. 1090
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r. 2369
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 1173
Wybory do Sejmu i do Senatu 2019 7637
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 7519
Wybory samorządowe 2018 23411
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 12620
Wybory do Sejmu i do Senatu 2015 36812
Referendum 2015 18272
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 20013
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 19067
Wybory samorządowe 2014 4514
Informacje / obwieszczenia / rozporządzenia 44046
Wybory uzupełniające 2013 65
listopad 2013 r. 25037
wrzesień 2013 r. 25846
Wybory ławników sądowych na kadencję 2008- 2011 7064
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 23249
Wybory Prezydenckie RP 2010 13346
Wybory samorządowe 2010 8047
Informacje 20433
Okręgi wyborcze 7316
Obwody wyborcze 6459
Miejska Komisja Wyborcza 21008
Wybory na ławników sądowych na kadencję 2012 - 2015 19817
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 12547
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 6131
Wybory samorządowe 2006 7352
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2005 6241
Wybory Prezydenckie RP 2005 7071
Dzienniki Ustaw i Monitory 11875
Zgromadzenia publiczne 15883
Nabór pracowników 2409
Regulamin naboru pracowników w Urzędzie Miejskim 10273
Wzory dokumentów 11884
Ogłoszenie o naborze pracownika w Urzędzie Miejskim 2104
2020 2175
2019 5753
2018 12765
2017 5945
2014 16359
2013 17457
2012 15116
2011 20861
2009 6454
2010 15852
2008 9740
2006 6423
2005 6537
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w Urzędzie Miejskim 61576
Regulamin naboru pracowników w OPS 7955
Ogłoszenie o naborze pracownika w OPS 24198
Ogłoszenie wyniku konkursu na stanowisko w OPS 19873
Ogłoszenie o naborze pracowników w ZS-P 3585
Rok 2015 5886
Rok 2012 4035
Konkursy 38159
Co i jak załatwić? 421866
Wydziały 310842
Sprawy 375790
Przedsiębiorcy 11897
Informacje dla przedsiębiorców 6050
Przedsiębiorca w Europie 5964
Ponowne wykorzystanie 4915
Kanały technologiczne w drogach 15668
Ochrona Danych Osobowych 0
Klauzula informacyjna 6621

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja Biuletynu 8041
Statystyki 8396
Rejestr zmian 2420788