ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Kargowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Informacja o postępowaniu (PDF, 619 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Materiały dotyczące postępowania (PDF, 617 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-01-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o postępowaniu (PDF, 620.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 712.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 569.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 29.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 537.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Dokumentacja projektowa - teren rekreacji (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Projekt wykonawczy - budowa wiaty (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Specyfikacje techniczne (PDF, 722.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 587 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Formularz cenowy (XLS, 231.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 496 KiB)
 • miniPortal - ID postępowania (PDF, 554.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 162.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 172.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 313.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w obrębie dz. nr 441 w Karszynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106 KiB)
 • SWZ (PDF, 966.6 KiB)
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 571.1 KiB)
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 29.1 KiB)
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie (PDF, 537.6 KiB)
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20.1 KiB)
 • Zał. nr 3 - Projekt budowlany (PDF, 16.4 MiB)
 • Zał. nr 4 - Specyfikacje techniczne (PDF, 731.4 KiB)
 • Zał. nr 5 - Przedmiar robót (PDF, 212.6 KiB)
 • Zał. nr 6 - Formularz cenowy (XLSX, 15.5 KiB)
 • Zał. nr 7 - Pozwolenie na budowę (PDF, 1019.8 KiB)
 • Zał. nr 8 - Wzór umowy (PDF, 472.2 KiB)
 • miniPortal - ID postępowania (PDF, 622.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.8 KiB)
 • Treść zapytania wraz z odpowiedzią (PDF, 615.6 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 172.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 216.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 472.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia drogowego w obrębie dz. nr 174/2 i 54/21 w Wojnowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 966.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 573.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 29.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 541.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświetlenie (edytowalne) (DOCX, 20 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Projekt budowlany (PDF, 5.9 MiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Specyfikacje techniczne (PDF, 530.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 210.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Formularz cenowy (XLSX, 13.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Pozwolenie na budowę (PDF, 802.6 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 473.2 KiB)
 • miniPortal - ID postępowania (PDF, 626 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 174.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 482.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w roku szkolnym 2022/2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 KiB)
 • SWZ (PDF, 719.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 584 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 29.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 538.7 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 607.1 KiB)
 • miniPortal - ID postępowania (PDF, 627.5 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (PDF, 182 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 192.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 428.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa komputerów, laptopów i tabletów II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 781.8 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - OPZ (PDF, 567.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 615.1 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 615.2 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 79.5 KiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 565.8 KiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 68.1 KiB)
 • miniPortal - ID postępowania (PDF, 533.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 163.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 504 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa terenu rekreacji w Chwalimiu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 711.8 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 569.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 29.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 536.4 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20.5 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.5 MiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 247.7 KiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 358.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Formularz cenowy (XLS, 222 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 472.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 178.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ II (PDF, 180.7 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 162.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 285.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 520.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 712.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 569.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 28.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 537.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Zał. nr 3 - Dokumentacja projektowa - teren rekreacji (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zał. nr 4 - Projekt wykonawczy - budowa wiaty (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 722.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 587 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Formularz cenowy (XLS, 231.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 471.7 KiB)
 • ID postępowania - miniPortal (PDF, 527.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 163.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji