ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa terenu rekreacji w Smolnie Wielkim
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 712.6 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 569.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 28.9 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 537.3 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 20.4 KiB)
 • Zał. nr 3 - Dokumentacja projektowa - teren rekreacji (ZIP, 3.1 MiB)
 • Zał. nr 4 - Projekt wykonawczy - budowa wiaty (ZIP, 3.8 MiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 722.4 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 587 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Formularz cenowy (XLS, 231.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 471.7 KiB)
 • ID postępowania - miniPortal (PDF, 527.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 163.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 171 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 263.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa komputerów, laptopów i tabletów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 108.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 781.8 KiB)
 • Zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 569.5 KiB)
 • Zał. nr 2 - Wzór umowy (PDF, 615 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz ofertowy (PDF, 612.9 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 78.8 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie (PDF, 566 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 68.1 KiB)
 • ID postępowania - miniPortal (PDF, 530.3 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SWZ (PDF, 325.7 KiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 177.8 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - zmiana (PDF, 617 KiB)
 • Zał. nr 3 - Formularz ofertowy - zmiana (edytowalny) (DOCX, 79.1 KiB)
 • Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ (PDF, 911 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 41 KiB)
 • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 493.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont części budynku Szkoły Podstawowej w Kargowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 107.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 876.1 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (PDF, 569.7 KiB)
 • Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (edytowalny) (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (PDF, 531 KiB)
 • Zał. nr 2 do SWZ - Oświadczenie (edytowalne) (DOCX, 19.9 KiB)
 • Zał. nr 3 do SWZ - Specyfikacje techniczne (PDF, 908.4 KiB)
 • Zał. nr 4 do SWZ - Projekt wykonawczy (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zał. nr 5 do SWZ - Przedmiar - branża budowlana (PDF, 248.7 KiB)
 • Zał. nr 6 do SWZ - Przedmiar - branża sanitarna (PDF, 182.2 KiB)
 • Zał. nr 7 do SWZ - Przedmiar - branża elektryczna (PDF, 117.5 KiB)
 • Zał. nr 8 do SWZ - Wzór umowy (PDF, 473.7 KiB)
 • ID postępowania - miniPortal (PDF, 532.1 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 175.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 183.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 365.8 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja postępowania (PDF, 368.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa toru do jazdy rowerem pumptrack w Kargowej II
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja postępowania (PDF, 540.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa toru do jazdy rowerem pumptrack w Kargowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja (PDF, 368 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja budynku oświatowego przy ulicy Kościelnej 45 w Kargowej na potrzeby Klubu dziecięcego i przedszkola
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Informacja (PDF, 363.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-08-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej w Kargowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 353.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 293.6 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (ZIP, 18.3 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 220.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 138.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 145.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 226.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.7 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 1.3 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Regeneracja płyty boiska sportowego przy ul. Sulechowskiej w Kargowej
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 286.4 KiB)
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy (PDF, 19 MiB)
 • Wzór umowy (PDF, 220.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 353.4 KiB)
 • Pytanie i wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 183.2 KiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 211.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 348.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego instalacja
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 795.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (PDF, 580.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wykluczenie (PDF, 456.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - warunki udziału (PDF, 446.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (PDF, 442.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie (PDF, 440.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - formularz oferty (PDF, 648.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - klauzula RODO (PDF, 584.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 349.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213.7 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 340.3 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ II (PDF, 450.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do treści SIWZ (PDF, 461.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 372.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji